Ingen vill bygga undervisningshall

Samarbetet mellan Framtidsskolan och den östnyländska regionen löper inte på bästa sätt. Prakticum tar över hela den svenska yrkesutbildningen i Östnyland vid årsskiftet, men nu är åsikterna delade om behovet av en egen hall.
14.5.2019 - 09.32 Premium

Många lediga studieplatser vid Inveon

De utdragna förhandlingarna om yrkesutbildningens framtid har skrämt bort nya studerande, tror Inveons rektor. Antalet ansökningar har minskat med tjugo procent jämfört med i fjol.
24.3.2019 - 07.32 Premium

Nytt, fräscht och effektivt – Careeria utbildar yrkeskunniga för framtiden

Skolhuset på Hästskogatan i Näse blev klart lagom till att den nya skolan Careeria inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Flexibilitet och öppenhet är ledord, både inom undervisningen och i själva skolbyggnaden.
15.1.2019 - 09.32 Premium

Insändare: Korrigera bristerna i yrkesutbildningen

Alla yrkesstuderande får inte de nödvändiga kunskaper som de behöver för att klara sig i det kommande arbetslivet.
30.11.2018 - 05.56

Nu är det klart: Prakticum tar över Inveons utbildningar

Den som börjar studera vid Inveon nästa höst kommer att få sitt avgångsbetyg från Prakticum. Nu är det klart att yrkesinstituten Prakticum och Inveon går ihop. Den nya sammansättningen inleder verksamheten i början av 2020.
29.11.2018 - 12.14

"Här lär vi oss mera än på skolbänken" – nu krävs gott samarbete mellan yrkesskola och näringsliv

För Sandra Sorvali och Linus Backström är det ett nöje att i åtta veckor vara ute i arbetslivet och samtidigt bli handledda av yrkesmänniskor. Sibboföretagaren Göran Jonsson är utbildad i att ta hand om yrkesskolstuderande och många av dem han först lärt har han senare också anställt.
23.11.2018 - 08.04

Närvårdarutbildning lämpar sig inte för alla, men återinförda lämplighetstest är ingen patentlösning

Det stora flertalet av både dagens och morgondagens närvårdare har en genuin fallenhet för branschen, som Matilda Saarela som nu studerar på tredje årskursen i Prakticum i Borgå. Men det finns också studerande som borde ha valt en annan utbildning och här krävs det klarare regler för att kunna förhindra bland annat direkt vanvård.
22.10.2018 - 06.17

Helén Kurri

Ledare: Se på yrkesskolan med de ungas ögon

Somliga fick morgonkaffet i vrångstrupen när det i fredags verkade som om fusionen mellan Inveon och Prakticum på nytt är hotad. ÖN kunde berätta redan i våras att ett tiotal av Inveons personal troligen inte får jobb i Prakticum, och nu dök frågan upp igen.
11.9.2018 - 06.03

Careeria- nytt svåruttalat namn i den östnyländska utbildningsvardagen

Det nya utbildningsbolaget som skapas av tidigare Edupoli och Point College skulle heta Edupoint. Namnet visade sig ändå vara upptaget. Nu har styrelsen valt ett nytt namn, Careeria.
29.8.2018 - 13.38

Edupoli går på sparlåga i Lovisa

Intresset för yrkesutbildning på finska är litet i Lovisa och det leder till att en del av Edupolis linjer flyttats till Borgå.
13.8.2018 - 15.19

Avgörande om Inveon senast i september

De tre största kommunägarna i Inveon, Borgå, Sibbo och Lovisa, väljer alla att fortsätta förhandlingarna med Prakticum. Borgå ställer ultimatum om förhandlingsresultat senast 15 september.
6.6.2018 - 15.23

Insändare: Öronmärk pengarna

Hur tryggar man att Inveons sparkapital i denna trespråkiga lösning verkligen används för Inveons studeranden? 
25.5.2018 - 05.50

Insändare: Sagan om Inveon fortsätter

Det enda vettiga alternativet är att Inveon inleder förhandlingar med det nybildade Edupoint som är en lokal aktör inom andra stadiets yrkesutbildning i Östnyland.
22.5.2018 - 05.57

Studiebostäder hotas av konkurs

Studiebostäderna vid Styrmansvägen i Borgå dras med stora skulder, bland annat ett obetalt lån på 2 miljoner euro. Stadsstyrelsen i Borgå ska behandla ärendet inom en snar framtid.
18.5.2018 - 11.42

Inveons tre alternativ

Ägarkommunerna i Östra Nylands yrkesinstitut får nu välja. Ska Inveon fortsätta förhandla med Prakticum, ska Inveon gå med i regionens finska yrkesutbildning, eller kanske fortsätta som en självständig aktör.
15.5.2018 - 15.58

Helén Kurri

Ledare: Yrkesskolan behöver arbetsro och framtidstro

Nu gäller det att samsas om en lösning och blicka framåt.
13.4.2018 - 06.03

Nu handlar det om framtiden för Inveons personal

Inveon och Prakticum kommer att gemensamt ansöka om strategifinansiering och man är överens om att drygt 300 ungdomar ska få sin yrkesutbildning på svenska i Borgå också i framtiden.
12.4.2018 - 17.22

Prakticums beslut väcker förvåning

Styrelsen för Svenska Framtidsskolan har formulerat sitt avtal med Inveon så att man i Östnyland höjer på ögonbrynen.
4.4.2018 - 12.23

Nästan enhälligt för Edupoint

Den finska yrkesutbildningens framtid beseglades vid Borgå stadsfullmäktiges möte på onsdagen.
28.3.2018 - 18.29