Gammal styrelse kallades till möte

Det är ofta något som går fel när det handlar om den finska yrkesutbildningssamkommunen.
6.10.2017 - 15.08

Insändare: Skall yrkesutbildningen spridas över hela staden?

Inveons lärare vill härmed efter snart tio års osäkerhet om sin arbetssituation och platsen för undervisning säga sin mening om undervisningen och framtiden för de ungdomar som önskar få en svenskspråkig yrkesutbildning i regionen.
3.10.2017 - 05.45

Nya namn leder yrkesutbildningen

Det blir stora förändringar i Inveons och IUKKY:s styrelser. Borgå har valt nya ordföranden och medlemmar.
18.9.2017 - 20.31

Inveon vill ha all undervisning i Harabacka

Inveons styrelse har sammanträtt på tisdagen och dragit upp sina mål när det gäller yrkesutbildningen på svenska i Östnyland. Viktigast är att hela skolan finns på samma plats.
12.9.2017 - 14.12

Prakticum vill synas i centrum

Beslutet att köpa Pomohuset är en garanti för att Prakticum har för avsikt att stanna i Borgå, säger styrelseordföranden.
12.9.2017 - 11.36

Prakticum vill köpa Pomohuset

Enligt styrelsebeslut från måndagskvällen vill Framtidsskolan satsa på yrkesutbildning på svenska på två platser i Borgå, i Amistos hallar i Harabacka och i Pomohuset vid Alexandersgatan. Frisör- och kockutbildning kan ges i Borgå också i fortsättningen.
12.9.2017 - 08.25

Helén Kurri

Ledare: Fnurror på tråden försvårar utveckling

Ser vi början till slutet på svenskspråkig yrkesundervisning i Östnyland?
1.9.2017 - 06.00

Insändare: Klart att Prakticum vill växa i Östnyland

Det säger sig självt att i medeltal sju studerande per grupp inte kan vara ekonomiskt hållbar. Därför är en omfördelning av linjerna, men bibehållandet av studerandeantalet i Östnyland nödvändigt.
29.8.2017 - 05.53

Nya idéer ska rädda yrkesutbildningen

Nu finns tre utredda lokalalternativ för yrkesutbildningen. I alla saknas utrymmen för att utbilda frisörer, kockar och fordonsmekaniker. Borgåfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) efterlyser helt nytt tänkande för bygdens bästa.
28.8.2017 - 13.44

Det rör på sig kring yrkesutbildningen

Elevhem och studerandebostäder planeras nu i samråd med alla yrkesutbildare i Östnyland.
25.8.2017 - 13.33

Inga "flickkurser" på svenska i ÖN

Prakticum vill bara satsa på tekniska utbildningslinjer och stänger därmed ute en stor del av de svenska kvinnliga studerandena från östnyländsk yrkesutbildning, anser Inveons ledarduo.
21.8.2017 - 17.45

Rektorsfrågan diskuteras inte

10.8.2017 - 14.48

Fackrepresentanter vill lägga krokben för finsk yrkesutbildning

Lovisafullmäktige håller inte ett extra möte på måndag om nya grundavtal för yrkesutbildningen.
22.6.2017 - 10.57

Inveon lockar fortfarande

Linjerna för el och för logistik fick flest sökande vid yrkesinstitutet Inveon.
16.6.2017 - 16.05

Insändare: Massiva nedskärningar försvårar reformen för yrkesutbildningen

Den regionala tillgängligheten är viktig. Reformen ger möjlighet till flexibilitet, men nedskärningarna begränsar onekligen möjligheterna.
9.6.2017 - 05.55

Avhopp och direktörsavtal

Det finns ett starkt motstånd mot de nya östnyländska planerna för andra stadiets utbildning bland en del av den finska yrkesutbildningens tjänstemän och förtroendevalda. Käppar läggs i hjulen med jämna mellanrum.
17.4.2017 - 09.32

Trio tar över ansvaret för Inveon

Den nuvarande rektorn och den nuvarande direktören vid yrkessamkommunen avgår båda med pension i vår.
17.3.2017 - 15.48

Nu finns plan för AB Yrkesutbildning

Det syns ljus i tunneln. Yrkesutbildningen i Östnyland har fått en färdplan för framtiden.
17.3.2017 - 10.46

Goda resultat i Point College

I medeltal tar bara 66 procent av alla som påbörjar en yrkesutbildning verkligen en examen. I Point College är siffran 81 procent.
23.2.2017 - 12.02