Ingen vindkraft i Lappträsk - försvarsmakten satte stopp för hela projektet

22.11.2021 - 15.30 Premium

Ilmatars jättesatsning i Lappträsk går vidare – planerar 20 vindmöllor i 100-miljonersinvestering

10.9.2021 - 11.30 Premium

Nu börjar debatten om vindkraft i Lappträsk – markägare är försiktigt positiva

24.3.2021 - 11.30 Premium

23.10.2020 - 05.50

Ledare

20.10.2020 - 07.29 Premium

20.10.2020 - 05.55

20.10.2020 - 05.53

Vindkraftsplaner i Tetom väcker starkar känslor

15.10.2020 - 15.28 Premium

Snart ska vindkraftsplanerna i Tetom diskuteras – stormig vindkraftskväll att vänta

6.10.2020 - 06.30 Premium

Vindkraften fick igen ett nej i Lovisa – styrelsen skickade tillbaka ärendet

24.3.2020 - 11.45 Premium

17.3.2020 - 05.57

1.11.2019 - 05.59

Ilmatar forsätter planera för vindkraft i Tetom

5.7.2019 - 10.27

18.6.2019 - 05.55

Vind blir till energi - i Tetom i Lovisa finns alla förutsättningar

11.6.2019 - 06.34 Premium

Vindkraftsmöte i Liljendal

29.5.2019 - 15.45

Ännu inga tecken på att infraljud är hälsovådligt

16.6.2017 - 13.27

Landskapsplan med vindkraft

21.10.2016 - 13.06

Vindkraftsområden tas upp på nytt

19.9.2016 - 14.15