Vardagsrummet västra åstranden

Planförslaget för västra åstranden i Borgå är nu färdigt.
6.6.2018 - 15.46

Västra åstranden till HFD

Frågan om Citymarketbygget på västra åstranden ligger nu hos högsta förvaltningsdomstolen.
27.4.2018 - 08.21

Byggbolaget bidar sin tid

Matti Aho, verkställande direktör på byggbolaget Hartela i södra Finland, räknar med fortsatt väntan på att de första spadtagen för hybridbygget på västra åstranden kan tas.
3.4.2018 - 16.29

Alla besvär mot Citymarket vid ån har förkastats

Helsingfors förvaltningsdomstol har enhälligt förkastat alla besvär mot det planerade hybridbygget vid Konstfabriken. Men ännu är det möjligt att någon anhåller om besvärsrätt hos Högsta förvaltningsdomstolen.
29.3.2018 - 17.02

Helén Kurri

Kultur eller shopping – eller både och?

Är det ett museum eller en Citymarket med hotell som ger västra åstranden det lyft och den profil som området behöver?
27.3.2018 - 06.33

Returglas ska hålla sjunkande gårdar på plats

Efter att gårdarna till nio byggnader på västra åstranden börjat sjunka och ansvariga byggaren gått i konkurs, åtgärdar husbolaget saken på egen bekostnad. Skumglasgrus ersätter gammal mark och man hoppas på ersättning av konkursboet.
20.3.2018 - 08.30

Konst ger vardagen på västra åstranden mervärde

Fem konstnärer finslipar skisserna som rätt snart ska omvandlas till nya blickfång i det område som växer upp på västra åstranden.
12.3.2018 - 10.50

Nytt trähusområde på västra åstranden

Ett stort trähusområde på västra åstranden och några höghus i trä i Majberget – går allting enligt planerna startas två intressanta byggprojekt inom kort i Borgå. Stadsplaneringschef Eero Löytönen förbereder saken för närvarande.
20.2.2018 - 10.00

Västra åstranden blir ett stort utomhusgalleri

Konstverken som så småningom ska försköna Västra åstranden är valda. Åsa Maria Bengtssons skulptur är ett av de nya konstverken som ska ge området karaktär.
25.12.2017 - 10.06

Nya hus på västra åstranden

Byggandet tar inte slut. Byggnämnden i Borgå får ta ställning till bygglov för 132 nya bostäder och en parkeringsanläggning för 142 bilar.
7.12.2017 - 10.50

Planen för Västra åstranden behandlas på nytt

Bra helhet men det finns ännu detaljer som måste justeras. Så ansåg stadsutvecklingsnämnden i Borgå om förslaget till stadsplan för Västra åstranden och beslutade med rösterna 9-2 att återremittera ärendet för ny behandling.
22.11.2017 - 13.11

Varvets kulturhistoria görs synlig

Verksamhetsförutsättningarna för Wilenius båtvarv förbättras. De gamla båthusen blir kvar och man får också bygga nytt. Förslaget till detaljplaneändring för västra åstranden tar också fasta på båtvarvets kulturhistoria.
15.11.2017 - 13.55

Konstnärer skissar på västlig stadsdel

Konstplanen för området kring Alexandersbågen väster om ån i Borgå blev klar i december 2016. Nu skissar fem konstnärer på verk som ska ge stadsbilden ett lyft.
15.5.2017 - 15.58

Här är västra åstrandens konstnärer

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa och Borgå stad har valt konstnärerna för fyra nya konstobjekt på västra åstranden i Borgå.
23.3.2017 - 09.59

Nytt besvär mot Citymarketplanen

Materialet som utgjorde grund för fullmäktiges beslut var vilseledande, hävdar föreningen Borgå ådal.
21.3.2017 - 13.37

Flytande småhus planeras för Borgå

Flytande hem kan bli verklighet i Borgå inom de närmaste åren. Stadsplaneringsavdelningen utreder saken för tillfället och av allt att döma ritas de första in i planen för västra åstranden, söder om Kokonbacken.
21.3.2017 - 07.00

Marken sjunker under hus på västra åstranden

De 9 byggnaderna har bara drygt 3 år på nacken. Redan nu har gårdarna sjunkit med 20-30 centimeter. Ansvariga byggaren har gått i konkurs och husbolaget vid Lagmansgatan 6 måste själv stå för fiolerna för att efteråt söka ersättning via domstol. Det är inte första gången marken sviktar på området.
2.3.2017 - 19.00

Insändare: Vilken är målsättningen?

Kan chefredaktören informera oss läsare?
28.2.2017 - 05.55

Planen för hybridbygget godkändes

Med rösterna 29-22 har Borgåfullmäktige godkänt detaljplaneändringen som gör det möjligt att bygga en Citymarket, med hotell och bostäder, på västra åstranden.
13.2.2017 - 22.08