Fler jobb behövs för att vi ska ha råd med vården

Östnyländska kandidater i riksdagsvalet redogör för sina åsikter om hur vårdreformen borde föras vidare och hur vi ska klara av att finansiera äldrevården när antalet äldre växer under de närmaste åren.
28.3.2019 - 09.21 Premium

Insändare: En bra vårdreform är mer än förvaltning

Mycket kan göras genom att satsa på personalens fortbildning och trivsel, nya arbetsmetoder och genom att ge utrymme för kreativa idéer
18.1.2019 - 05.59 Premium

Reformerna drabbar östra Nyland

Både demokrati och ekonomi kommer att lida av vård- och landskapsreformen anser företrädare för de östnyländska kommunerna.
18.5.2018 - 15.04

Det går illa för Borgå efter reformerna

Borgås ledande tjänstemän litar inte på Finansministeriets uträkningar om Borgåekonomin. Och om genomsnittsräntan stiger, vilket man kan räkna med, blir det problem med stadens stora lånebörda.
29.3.2018 - 11.02

Helén Kurri

Ledare: Fem val på två år


9.2.2018 - 08.13

Borgå säger nej till valfrihetslagen

Stadsstyrelsen gillar inte förslaget om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.
5.12.2017 - 10.36

Borgåanställd gör vårdutredning om Östnyland

Eva Storgårds namn har försvunnit från listan över utredare vid Nylands förbund.
23.10.2017 - 15.20

Östnyland har små möjligheter att påverka det nya landskapet

De östnyländska kommunernas ledande beslutsfattare och kommundirektörer har träffat landskapsdirektören och fört fram regionens åsikter.
6.10.2017 - 14.29

Insändare: Vårdreformen ska minska hälsoskillnaderna

Man måste få vård utan långa köer. Klientavgifterna får inte förhindra en från att komma till läkaren.
15.9.2017 - 05.50

Storgårds utreder östra Nyland

Bland de sexton som ska verkställa vård- och landskapsreformen i Nyland finns också Eva Storgårds, som för en tid sedan fick gå från posten som vikarierande grundtrygghetschef i Lovisa.
12.9.2017 - 12.58

Erbjudes: Ett förnuftsäktenskap

Planerna på att bolagisera en del av Borgå stads hälsovård väckte starka protester i våras. Nu har utredningen uppdaterats.
27.6.2017 - 11.11

Sammanbiten Rehula tror på vårdreformen

Han började med att rita en smilis på tavlan, men ministern själv hade inte solsken i blick när han försvarade vårdreformen på onsdagskvällen i Borgå.
1.3.2017 - 21.56

Insändare: Valfriheten kommer att förändra mycket

Jag välkomnar flera utredningar. Alternativ behövs för att vi ska kunna fatta de rätta besluten. En utredning med HNS och övriga östnyländska kommuner behövs nu.
10.2.2017 - 05.58

Nu tar demonstranterna time out

Stadsstyrelsen tog time out i vårdbolagsfrågan, och därför blir det ingen demonstration på lördag.
8.2.2017 - 09.26

Läkarna protesterar mot Borgåförslag

85 procent av de kommunala läkarna och tandläkarna i Borgå är beredda att säga upp sig om det blir verklighet av stadens vårdsamföretag.
3.2.2017 - 16.58

Vårdbolaget går inte till fullmäktige

3.2.2017 - 15.56

Borgå planerar för sig själv, sjukhuset vill samarbeta

En helt tokig idé, säger HNS-direktören Aki Lindén om Borgå stads planer på att grunda ett vårdbolag tillsammans med en privat aktör.
3.2.2017 - 07.18

Vårdreformen kan ge social- och hälsocentral i centrum

Att bevara hälsostationen i Näse kommer inte att vara en tröskelfråga när och om Borgå stad ingår ett avtal med en privat serviceproducent om ett samföretag.
31.1.2017 - 13.02

Helén Kurri

Ledare: Vårdreformen kommer. Är du redo?

Ibland väcks tanken: kanske inte alla politiker inom regeringen heller tror på Reformen.
31.1.2017 - 06.00