Insändare: Vårberga skola ger välfungerande vardag för familjer på Vessö, Kråkö och i Bjurböle

Genom att våra barn går i Vårberga skola får vi vardagspusslet att fungera i familjerna med barn i olika åldrar, hobbyverksamhet samt föräldrar med arbete i Borgå och huvudstadsregionen.
25.11.2020 - 10.15

Insändare: Sluta rådda med Vårberga skola!

Det var med både ilska och uppgivenhet som vi föräldrar läste bildningsdirektörens meddelande den 12 november om att vi efter bara tre år i vår nya skola igen tvingas till förändringar.
24.11.2020 - 06.30

Två förslag om hur Vårberga skola kunde bli mindre trång – sektionen tar ställning i december

18.11.2020 - 15.30 Premium

Insändare: Ge Vårberga skola arbetsro!

Under de senaste åren har det svenska skolnätet varit föremål för en lång rad impopulära indragningar och förändringar. Nu måste de svenska enheterna få arbetsro.
17.11.2020 - 05.50

Trångt i Vårberga skola – ändrade gränser för elevupptagning ett alternativ till lösning

13.11.2020 - 12.30

Just nu finns det alltför många skolelever i Kantelehuset – huset är ändå inte för litet, elevprognoserna spår om sämre tider

29.10.2020 - 06.35 Premium

Miljö hela veckan i Vårberga skola: Unga vill kunna påverka direkt

3.2.2020 - 09.30 Premium

Det blir snart för trångt i Vårberga skola

11.12.2019 - 15.32 Premium

Taisto och Iida ska gå på fin fest

4.12.2019 - 17.02