"Plats finns för två hotell"

Stadsplaneringschef Eero Löytönen säger att enligt de samtal han nyligen fört med olika parter, konkurrerar ett hotell i Valtimohuset inte med hotellplanerna för västra åstranden. Därför vågade han presentera en sådan beredning för beslutsfattarna som han gjorde.
19.12.2017 - 10.07

Valtimohuset ser ut att bli hotell trots allt

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och lokalitetsledningen anser att Valtimohuset vid porten till Gamla stan ska säljas för hotelländamål. Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag.
14.12.2017 - 12.25

Motion: red ut ekonomin kring Valtimohuset

Ett dussin fullmäktigeledamöter har skrivit under Mika Varpios (Gröna) motion angående Valtimohuset. Förslaget är att reda ut de ekonomiska konsekvenserna av såväl hotell som bostäder.
12.10.2017 - 12.07

Förening lobbar för hotell i Valtimohuset

4.7.2017 - 13.36

Det lutar mot bostäder i Valtimohuset

Borgå stad har lämnat in ansökan om undantagslov för att Valtimohusets två våningar får omvandlas till bostäder. Intresse finns också för hotell men enligt lokalitetsdirektör Börje Boström lutar det mot bostäder.
2.6.2017 - 06.00

Efter påsk ska Valtimohuset säljas

Framtiden för såväl Valtimohuset som Strömborgska skolan och Näse gård dryftades när stadsarkitekt Markku Partanen mötte företagare. – Det skulle ju bli en fin tjänstebostad för stadsarkitekten, skämtar han då han får frågan om vad Näse gård borde användas till.
9.2.2017 - 17.32