vägar
»

Jojovinter slog hårt mot vägar och gator

Långa, kalla perioder existerade inte den här vintern och vägarna turvis frös och smalt. Många har tagit stor skada. För Borgå och andra kommuner betyder det mera jobb plus ökade kostnader.
5.4.2019 - 11.20 Premium

Bättre vägar temat på workshop i Grännäs

Arbetet med tryggare trafik på byvägarna fortsätter i en workshop den 13 mars i Grännäs skola. Projektet började i december med promenader.
6.3.2019 - 07.44

Insändare: Vägunderhållet måste fixas

Nu när vinterföret snart börjar på allvar måste vinterunderhållet av vägarna fungera i hela Nyland.
13.11.2018 - 08.15

Chikan leder fram till reservbron

Den gamla bron över Svartsån i Drägsby har nått slutet av sin livslängd och ska ersättas av en ny som blir klar nästa höst. En tillfällig reservbro byggs just nu med hjälp av beväringar och enligt planerna ska de första bilarna köra över den på onsdag.
24.9.2018 - 16.30

I dag: Asfalt!

Asfalt är ofta en efterlängtad vara.
18.9.2018 - 06.15

Ebbovägen fixas men ingen tidtabell för andra vägar

Projektchef Tuomas Vasama vid Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inte ge någon som helst tidtabell för när andra östnyländska vägar än Ebbovägen åtgärdas. Mikaela Nylander (SFP) hoppas att de värsta groparna på Vålaxvägen och Vessövägen fylls då maskinerna ändå är där.
27.6.2018 - 10.02

Staden bidrar med asfaltering i Sävträsk

Lovisa stad betalar för att asfaltera vägen genom Sävträsk by.
23.5.2018 - 12.18

Cykeltur startade cykelveckan

På lördagen samlades ett tiotal cyklister på torget i Lovisa. Tanken var att visa behovet av cykelvägar.
5.5.2018 - 16.10

Infarten till Borgå ska få ny look

Borgå förbereder sig på att ta över västra infarten och Mannerheimgatans bro av staten. I något skede blir landsvägen en gata och kan förses med till exempel trädplanteringar i mitten eller längs kanterna.
4.5.2018 - 08.30

Grävarbeten fortsätter i Nickby

Grävarbeten betyder buller och ändringar i trafiken i Nickby.
31.1.2018 - 10.32

Valkomvägen får cykelväg

En gång- och cykelväg ska bli verklighet i vardera ändan av Valkomvägen.
29.1.2018 - 13.53

Lovisaborna drömmer om en stad utan infartsbro

Tanken att riva bron som leder in till Lovisa har åter vaknat till liv. En möjlighet är att återupprätta åtminstone delar av den gamla miljön.
22.12.2017 - 09.00

Hardomvägen på agendan i Lovisa

Hardomvägen är farlig och dålig. Det är Lovisa stads budskap till NTM-centralen. Nu verkar ändå cykelvägen mellan Valkom och Centrum bli av.
12.10.2017 - 10.02

Stenläggningen vid Skeppsbron är klar

Stenläggningsarbetet som irriterat många som rört sig i korsningen vid Skeppsbron blir klart till veckoslutet. Då slipper alla äntligen dammet och oljudet.
6.7.2017 - 10.45

Gropar plågar bilister i Borgåtrakten

Gropar i vägen är inte en ovanlig syn när man rör sig i Borgåtrakten. Till exempel Ebbovägen står just nu för ett rätt så obekvämt åkföre.
20.3.2017 - 12.24

Ännu ingen trafik på Strandvägen

Trafikarrangemangen har varit aningen komplicerade sedan vägarbetena inleddes på Strandvägen i Lovisa. Och det dröjer ännu innan vägen öppnas.
14.2.2017 - 06.00

Vägbelysning fall för domstolen

19.8.2016 - 15.58

Eländiga vägar får kritik

12.8.2016 - 14.44

Röjning ska förbättra säkerheten vid Oljevägen

20.6.2016 - 11.14