Nickby stiger in i framtiden

Kaija Ekström har nyss flyttat in i nya Sipoon Killinki, ett stenkast från den plats vid Stora Byvägen i Nickby, där bussterminalen fått byggstart. Alldeles intill renoverar Markus Grönroos ett historiskt timmerhus, som får stå kvar mellan nybyggena. Byn växer så det knakar och lockar alla åldersgrupper.
17.7.2018 - 08.11

Framtiden oviss för byn i byn

Vad händer med gamla åldringshemskomplexet i Ebbo? Den frågan får inget exakt svar. Redan år 1887 köpte Borgå landskommun halva Hommas Nygård rusthåll för att kunna grunda ett fattighus. Området bebyggdes och utvecklades. Nu finns hot om rivning av de tomma husen.
13.7.2018 - 08.00

Ny rond att vänta kring Kungsporten

Dags att samla en expertgrupp som granskar Kungsportens framtid med nya ögon. Det anser minister Kaj Bärlund (SDP) som får stort lokalt stöd. Exempelvis Borgåstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) och stadsutvecklingsnämndens ordförande Jarmo Grönman (Saml) är beredda att ta itu med saken i höst.
6.7.2018 - 08.00

I höst inför Citymarket gratis parkering

Susanna och Marko Kindstedt, som för en månad sedan tog över Citymarket i Borgå, utvecklar verksamheten i rask takt. De satsar på främst färskvaror och köttdisk och en nyhet är gratis parkering i källaren från och med slutet av september.
4.7.2018 - 10.46

Nätverk av hamnar lockar båtfararna österut

De flesta båtfarare styr i dag västerut från Helsingfors, men i framtiden torde allt fler välja rutten österut. Här är havsvattnet renare och ett dussin finländska och estniska aktörer har bildat ett nätverk för att erbjuda både trygga och välutrustade gästhamnar. Projektet 30 miles är nu på målrakan och omfattar också den nya gästbåtshamnen i Borgå samt Skeppsbron i Lovisa.
29.6.2018 - 08.15

Dramatiska förslag för stadskärnan

Gatuparkeringen i stadskärnan reduceras kraftigt. Trafiken på Ågatan bryts av vid Runebergsesplanaden och nya gågator öppnas. Mannerheimgatan får en bred övergång vid Krämartorget för att binda ihop Gamla stan med den övriga stadskärnan. Busstationen flyttas.
1.6.2018 - 08.15

Interaktiv karta: Byggprojekt i Nickby

Här kan du bekanta dig med platserna där det kommer att byggas i Nickby under den närmaste tiden.
30.4.2018 - 14.11

Högst på önskelistan står gemensamma måltider

Under det senaste året har mycket gjorts för att öka trivseln i Vårberga. Nu ska invånarna involveras ännu mera – hur en pott på 30 000 euro används ligger i deras händer.
23.4.2018 - 11.28

Vårbergaborna ska få göra sin stadsdel trivsammare

Nu ska invånarna i Vårberga få vara med och bestämma hur de pengar som vikts för att öka välmåendet i stadsdelen används. Det är följande steg mot att göra Vårberga till en trivsam boendemiljö.
28.3.2018 - 14.23

”Vad vill Borgå vara världsbäst på?”

En bra strategi är lätt att enas kring. Det säger riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) från Vasa. Hans råd är att Borgå i sin strategiprocess ska jobba fram beslut om vad staden vill vara bäst på globalt. Sedan satsar man på det längs hela linjen.
9.2.2018 - 08.00

Björn Vikström

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.
29.12.2017 - 06.10

Borttappat utlåtande ledde till ny behandling

Kommunstyrelsen i Sibbo samlades på måndagen för att behandla ett enda ärende: Museiverkets utlåtande om förslaget till ny byggnadsordning.
5.12.2017 - 13.06

Lovisa hamn är en av landets minsta med goda chanser att växa

I Valkom finns en av landets minsta exporthamnar, men nya affärsmodeller och det fina läget på sju minuters avstånd från motorvägen attraherar allt fler nya kunder.
2.11.2017 - 18.51

Nya avtal för hyresgästerna i Konstfabriken

Verksamheten i Konstfabriken ska utvecklas. Stadsstyrelsen tar på måndag ställning till om staden ska hyra ut affärslokalerna till Porvoo Event Factory från och med nästa år.
25.10.2017 - 14.19

Nu krävs idéer för nationalstadsparken

Det var nästan trängsel vid kaffeborden då Airi Kallio på tisdagsmorgonen samlade både företagare, invånare och experter för att diskutera framtiden för nationalstadsparken. Alla var överens om att det krävs samarbete för att kunna utnyttja den stora resurs Borgå har.
24.10.2017 - 12.08

Nytt torg och mera bostäder

Stadsplaneringschef Eero Löytönen gör nu ett ambitiöst försök att utveckla centrum. Till planerna hör bland annat att bygga om torget samt få till stånd nya bostäder i empirestan och kärncentrum.
22.8.2017 - 06.00

Näthandel kan bli trumfkort för Lovisa

Näthandeln är fortfarande en rätt outnyttjad resurs, trots att den växer hela tiden. Det här är något Lovisa kunde dra nytta av, säger Andreas Ögård, ägare till Meritta Bra, vars intäkter i dag till över 50 procent kommer från elektronisk handel. Han påpekar att fysisk handel och näthandel inte alls utesluter varandra.
4.8.2017 - 07.40

Stora planer för drottningstaden

Utvecklingsbolaget Posintra lobbar för tillfället hårt för att få en eller flera stora, globala aktörer att etablera sig på orten. Enligt vad ÖN erfar ser det rätt ljust ut.
4.8.2017 - 06.30

Nu ska Lappträskmodellen förädlas

Lappträsk fylls av mångkulturella arbetsgrupper när studerande från flera högskolor jobbar i det gemensamma projektet Digital Wellbeing Sprint med att utveckla digitala lösningar som stöder välbefinnande bland invånarna.
30.7.2017 - 15.43