Svårt att hitta lämpliga polisstuderande

Det råder brist på poliser i Finland, där nyutexaminerade i stort sett kan välja var de jobbar. Matilda Nyqvist, ny på Polisyrkeshögskolan, är entusiastisk över sitt karriärbyte.
31.8.2018 - 09.00

Insändare: Varje barn har rätt till en trygg och smidig skolväg

"I de fall där en tjänsteman bör göra en tolkning, skall tolkningen alltid vara till barnets fördel. Varje barn skall ha rätt till en trygg skolväg."
10.8.2018 - 08.24

Så gör du om ditt barn blir utan studieplats – i dag kommer beskeden

Antagningsresultaten till gymnasier och yrkesskolor publiceras i dag torsdag. Vi guidar till hur man tar emot studieplatsen – och vilka alternativ som finns för den som blir utan studieplats.
14.6.2018 - 09.45

Insändare: Skoldiskussion på fel spår

Farsen omkring Tolkis skola får inte upprepas i Hindhår eller någon annanstans heller. Lärare, elever och familjer är värda mer.
27.4.2018 - 05.50

Snart byggstart för nya Strömborgska skolan

I maj inleds byggandet av den nya svenskspråkiga enhetsskolan Strömborgska skola på platsen där Näse skola tidigare stod.
26.4.2018 - 10.26

Insädare: Yrkesvägen är en bra lösning

Samarbete och synergieffekter branscherna emellan kan hållas på optimal nivå då vi alla verkar på samma ställe; detta gagnar såväl studerande som personal.
23.3.2018 - 05.45

Insändare: Förlängd läroplikt?

Viktigare än att förlänga läroplikten skulle det vara att få tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår redan i grundskolan
9.3.2018 - 05.45

Finska redan på ettan

För de svenska barnen i Sibbo inleds undervisningen i finska redan på ettan från och med nästa höst.
7.3.2018 - 13.52

Med sikte på att lära sig mer

Charlott Hurmerinta lever just nu ett av de mest intressanta åren i sitt liv. Hon är drygt halvvägs i sitt trainee-år tillsammans med verkställande direktören för det internationella bolaget Sweco.
22.2.2018 - 10.39

Sibboprojektet Nest hjälper när det är svårt

Nest är det nationellt uppmärksammade projektet som fångar upp ungdomar som riskerar slås ut.
4.2.2018 - 09.00

Inbördeskriget behandlas neutralt men kortfattat

Efter det glada firandet av Finlands hundraåriga självständighet följer hundraårsdagen av ett mycket mörkt kapitel i Finlands historia: dagen då inbördeskriget började. Stefan Hagman, lektor i historia vid Borgå gymnasium, säger att gymnasieeleverna åtminstone sedan 1980-talet fått sig till dels en objektiv om än något knapphändig beskrivning av händelserna 1918.
26.1.2018 - 09.32

Insändare: Pengabrist får inte hindra utbildning

Genom att höja läroplikten till 18 år skulle vi nå målet om en avgiftsfri utbildning på andra stadiet.
23.1.2018 - 05.50

Borgå gymnasium segrade i finlandssvensk debattävling – Ekenäs gymnasium tvåa

Den verbala lekfullheten firade triumfer på torsdagen då ungdomar från Vasa, Pargas, Borgå och Ekenäs tävlade i argumentationsteknik och debatt. I år knep Borgå gymnasium segern.
11.1.2018 - 17.20

Ny kurs kombinerar utbildning i språk och hantverk

Hittills har redan sexton invandrare från olika delar av landet anmält sig till Borgå folkakademis och Axxells nya kurs som inleds nästa vecka i Kuggom i Lovisa.
9.1.2018 - 12.11

Tvåspråkiga söks till nödcentralerna – utbildas i Vasa

Till hösten startar en tvåspråkig utbildning för nödcentralsoperatörer. Utbildningen hålls för första gången någonsin i Vasa.
26.12.2017 - 14.29

Unga ska inte bollas från lucka till lucka

Det fina med Navigator-verksamheten, som förutom i Sibbo fungerar på över fyrtio andra orter, är den stora mängden tjänster som samlats på ett och samma ställe. Hit kan man vända i sig i ärenden som har att göra med utbildning, arbete, social- och hälsovård samt försörjnings- och bostadsfrågor.
27.11.2017 - 16.43

Orken och skolornas osäkra framtid oroar lärare

I medeltal är undervisningsgrupperna i Borgå inte större än på andra håll men inom staden är skillnaderna i gruppstorlekar betydande. Det här var ett av budskapen den lokala lärarkåren ville förmedla till lärarfacket OAJ som besökte Borgå på onsdagen.
4.10.2017 - 16.28

Utbildning för stödfamiljer och familjefaddrar

Mannerheims barnskyddsförbund och Borgå stad utbildar nya stödfamiljer och familjefaddrar under oktober-november.
21.9.2017 - 10.25

Insändare: Inveon har anpassat undervisningen

Inveon har strävat efter ett brett utbud utbildningar för att ge ungdomarna i östra Nyland en genuin möjlighet att välja en utbildning som intresserar dem.
5.9.2017 - 05.50