Ungdomar ledde livlig valpanel i Lovisa

Sänkt rösträttsålder, klimatpolitiken, eutanasi och kärnkraften hörde till de frågor som väckte mest debatt i Lovisa ungdomsfullmäktiges valpanel. Skoleleverna ledde skickligt diskussionen fastän panelen bestod av vuxna riksdagskandidater.
1.4.2019 - 10.24 Premium

Ungdomsfullmäktiges röst hörs i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Borgå godkände vid sitt möte på onsdagen att en representant från ungdomsfullmäktige får yttranderätt vid fullmäktiges möten.
28.2.2019 - 07.46

Nylander: Låt ungdomarna delta i fullmäktigemötena

Ungdomsfullmäktige i Borgå sammanträdde på torsdagen för att konstituera sig. Diskussionen var livlig och visar att ungdomarna har kunskap och insikt i vad som sker i samhället.
18.1.2019 - 16.48

Här är nya ungdomsfullmäktige i Borgå

Ungdomsfullmäktigevalet genomfördes i Linnajoen koulu, Linnankosken lukio och Lyceiparkens skola den 15 november.
16.11.2018 - 10.44

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo i december

Kandidatnomineringen i ungdomsfullmäktigevalet pågår fram till den 18 november. Alla 13–20-åriga ungdomar bosatta i Sibbo kan ställa upp som kandidater.
22.10.2018 - 14.38

Ungdomsfullmäktige har börjat arbetet

Nyvalda ungdomsfullmäktige i Borgå höll sitt första möte den 19 januari. Mandatperioden är 1 januari 2017–31 december 2018.
25.1.2017 - 09.24

Ungdomsfullmäktige i Sibbo ska få mera att säga till om

13.10.2016 - 15.02