Slut på baracklivet – äntligen en ny skola!

2.8.2019 - 06.30 Premium

Insändare: Vilken är orsaken?

Tolkis blir det enda bysamhället i Borgå som inte har en skola med bynamnet om namnet på nybyggda skolan blir Eklöfska skolan.
11.12.2018 - 05.45

Tolkis skola kan bli Eklöfska skolan

19.10.2018 - 16.43

Insändare: Varför måste Tolkis skola byta namn?

Om man på ett tillfredställande sätt kan motivera att skolan skall byta namn är min åsikt att skolan skall heta Eklöfska skolan i Tolkis eller Eklöfs skola i Tolkis.
12.10.2018 - 05.55

Tolkisskolorna blir en helhet

18.6.2018 - 17.10

Consti Julkisivut ska bygga Tolkis skola

5.6.2018 - 15.18

Svårt att tro att det kan bli sant

1.6.2018 - 08.31

Helén Kurri

Ledare: Är punkten satt för farsen om Tolkis skola?

Med rösterna 30-21 beslutade Borgå stadsfullmäktige i onsdags att Tolkis skola ska byggas som planerat, för 140 elever och med gymnastiksal. Är det nu som vi kan sätta punkt för den utdragna och sorgliga processen kring vilken skola de svenska eleverna i Tolkis ska få?
1.6.2018 - 08.17

Tolkis skola byggs enligt stadsstyrelsens beslut

30.5.2018 - 19.18

Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

28.5.2018 - 18.45

Barnen i Tolkis särbehandlas

28.5.2018 - 08.11

Insändare: Att stryka gymnastiksalen rimmar illa med Borgås strategi

Jag hoppas att stadsstyrelsen vågar tänka långsiktigt och sätta kostnaden för gymnastiksalen i perspektiv till vad staden kan spara genom ett preventivt och proaktivt agerande.
25.5.2018 - 05.55

Inga öppna läromiljöer för svenska Tolkiselever

24.5.2018 - 17.17

Rivningen inleds i Tolkis

9.3.2018 - 10.03

Tolkis skola byggs

28.2.2018 - 20.12

Sista ordet, kanske, om Tolkis skola på onsdag

23.2.2018 - 14.08

Helén Kurri

Sätt punkt för Tolkis skola nu


23.2.2018 - 08.14

Insändare: Hur utvecklas elevantalet?

Att bygga två skolprojekt inom fem kilometers avstånd från varandra kan man ifrågasätta.
20.2.2018 - 05.55

Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

19.2.2018 - 20.11