Sommaren är kort när det finns mycket att renovera

Under tio sommarlovsveckor borde städerna hinna renovera och reparera så mycket som möjligt i skolorna. I Borgå har man hunnit med nästan allt man planerade.
2.8.2019 - 06.30 Premium

Slut på baracklivet – äntligen en ny skola!

När skolan börjar om en dryg vecka kan två tredjedelar av eleverna vid nya Eklöfska skolan inleda läsåret i funktionella lokaler som kan användas effektivt och som är flexibla och stöder dagens pedagogik.
2.8.2019 - 06.30 Premium

Insändare: Vilken är orsaken?

Tolkis blir det enda bysamhället i Borgå som inte har en skola med bynamnet om namnet på nybyggda skolan blir Eklöfska skolan.
11.12.2018 - 05.45

Tolkis skola kan bli Eklöfska skolan

Namnbytet motiveras med större upptagningsområde. Fler skolor i Borgå kanske byter namn i framtiden.
19.10.2018 - 17.06

Insändare: Varför måste Tolkis skola byta namn?

Om man på ett tillfredställande sätt kan motivera att skolan skall byta namn är min åsikt att skolan skall heta Eklöfska skolan i Tolkis eller Eklöfs skola i Tolkis.
12.10.2018 - 05.55

Tolkisskolorna blir en helhet

När byggdammet slutligen lagt sig fram till hösten 2019 har både de svensk- och finskspråkiga eleverna i Tolkis tillgång till moderna lokaler av vilka en del används gemensamt. Den skola som står klar först, nya Tolkkisten koulu, presenterades på måndagen.
18.6.2018 - 17.12

Consti Julkisivut ska bygga Tolkis skola

Stadsstyrelsen valde på mötet i måndags byggnadsentreprenör för Tolkis skola.
5.6.2018 - 15.18

Svårt att tro att det kan bli sant

Det har blåst hårt kring den planerade svenska skolan i Tolkis. Efter år av roende och hopande finns nu ett beslut, igen, men i skolorna i Gammelbacka och i Tolkis vågar man inte riktigt ta ut glädjen.
1.6.2018 - 08.36

Helén Kurri

Ledare: Är punkten satt för farsen om Tolkis skola?

Med rösterna 30-21 beslutade Borgå stadsfullmäktige i onsdags att Tolkis skola ska byggas som planerat, för 140 elever och med gymnastiksal. Är det nu som vi kan sätta punkt för den utdragna och sorgliga processen kring vilken skola de svenska eleverna i Tolkis ska få?
1.6.2018 - 08.18

Tolkis skola byggs enligt stadsstyrelsens beslut

Med rösterna 30-21 har stadsfullmäktige i Borgå godkänt att Tolkis skola byggs enligt det dyrare alternativet, alltså så som Tolkisföräldrarna har önskat.
30.5.2018 - 19.21

Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

Med siffrorna 8-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att Tolkis skola byggs enligt det tidigare godkända förslaget, med några justeringar. Samlingspartiet, de Gröna och Centern ville i stället satsa på ett betydligt billigare alternativ. Ärendet går ännu till fullmäktige.
28.5.2018 - 18.46

Barnen i Tolkis särbehandlas

Hem och Skola i Tolkis och Gammelbacka har på söndag skickat ett brev till beslutsfattare och tjänstemän i Borgå där de frågar om det faktiskt är så att de lokaler som inte duger för de finska barnen nog lämpar sig för de svenska barnen.
28.5.2018 - 08.14

Insändare: Att stryka gymnastiksalen rimmar illa med Borgås strategi

Jag hoppas att stadsstyrelsen vågar tänka långsiktigt och sätta kostnaden för gymnastiksalen i perspektiv till vad staden kan spara genom ett preventivt och proaktivt agerande.
25.5.2018 - 05.55

Inga öppna läromiljöer för svenska Tolkiselever

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula kommer med ett helt nytt förslag för Tolkis skola som går ut på att nuvarande finska skolhuset ges över till svenska skolan efter en liten sanering, men utan nya rumslösningar.
24.5.2018 - 17.21

Rivningen inleds i Tolkis

På måndagen inleds rivningen av de fyra byggnader i Tolkis som står på samma tomt som den finska skolan. Man börjar med det röda huset.
9.3.2018 - 10.03

Tolkis skola byggs

Med ett omröstningsresultat på 40-11 godkände Borgåfullmäktige att Tolkis skola byggs.
28.2.2018 - 20.17

Sista ordet, kanske, om Tolkis skola på onsdag

Omröstningen om Tolkis skola i Borgåfullmäktige blir ett spänningsmoment. Rektor litar ändå på de förtroendevalda.
23.2.2018 - 14.08

Helén Kurri

Sätt punkt för Tolkis skola nu


23.2.2018 - 08.19

Insändare: Hur utvecklas elevantalet?

Att bygga två skolprojekt inom fem kilometers avstånd från varandra kan man ifrågasätta.
20.2.2018 - 05.55

Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

Med rösterna 11-2 har stadsstyrelsen i Borgå röstat för en skola i Tolkis, en skola försedd med idrottssal och som står färdig hösten 2019.
19.2.2018 - 20.14