Consti Julkisivut ska bygga Tolkis skola

Stadsstyrelsen valde på mötet i måndags byggnadsentreprenör för Tolkis skola.
5.6.2018 - 15.18

Svårt att tro att det kan bli sant

Det har blåst hårt kring den planerade svenska skolan i Tolkis. Efter år av roende och hopande finns nu ett beslut, igen, men i skolorna i Gammelbacka och i Tolkis vågar man inte riktigt ta ut glädjen.
1.6.2018 - 08.36

Helén Kurri

Ledare: Är punkten satt för farsen om Tolkis skola?

Med rösterna 30-21 beslutade Borgå stadsfullmäktige i onsdags att Tolkis skola ska byggas som planerat, för 140 elever och med gymnastiksal. Är det nu som vi kan sätta punkt för den utdragna och sorgliga processen kring vilken skola de svenska eleverna i Tolkis ska få?
1.6.2018 - 08.18

Tolkis skola byggs enligt stadsstyrelsens beslut

Med rösterna 30-21 har stadsfullmäktige i Borgå godkänt att Tolkis skola byggs enligt det dyrare alternativet, alltså så som Tolkisföräldrarna har önskat.
30.5.2018 - 19.21

Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

Med siffrorna 8-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att Tolkis skola byggs enligt det tidigare godkända förslaget, med några justeringar. Samlingspartiet, de Gröna och Centern ville i stället satsa på ett betydligt billigare alternativ. Ärendet går ännu till fullmäktige.
28.5.2018 - 18.46

Barnen i Tolkis särbehandlas

Hem och Skola i Tolkis och Gammelbacka har på söndag skickat ett brev till beslutsfattare och tjänstemän i Borgå där de frågar om det faktiskt är så att de lokaler som inte duger för de finska barnen nog lämpar sig för de svenska barnen.
28.5.2018 - 08.14

Insändare: Att stryka gymnastiksalen rimmar illa med Borgås strategi

Jag hoppas att stadsstyrelsen vågar tänka långsiktigt och sätta kostnaden för gymnastiksalen i perspektiv till vad staden kan spara genom ett preventivt och proaktivt agerande.
25.5.2018 - 05.55

Inga öppna läromiljöer för svenska Tolkiselever

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula kommer med ett helt nytt förslag för Tolkis skola som går ut på att nuvarande finska skolhuset ges över till svenska skolan efter en liten sanering, men utan nya rumslösningar.
24.5.2018 - 17.21

Rivningen inleds i Tolkis

På måndagen inleds rivningen av de fyra byggnader i Tolkis som står på samma tomt som den finska skolan. Man börjar med det röda huset.
9.3.2018 - 10.03

Tolkis skola byggs

Med ett omröstningsresultat på 40-11 godkände Borgåfullmäktige att Tolkis skola byggs.
28.2.2018 - 20.17

Sista ordet, kanske, om Tolkis skola på onsdag

Omröstningen om Tolkis skola i Borgåfullmäktige blir ett spänningsmoment. Rektor litar ändå på de förtroendevalda.
23.2.2018 - 14.08

Helén Kurri

Sätt punkt för Tolkis skola nu


23.2.2018 - 08.19

Insändare: Hur utvecklas elevantalet?

Att bygga två skolprojekt inom fem kilometers avstånd från varandra kan man ifrågasätta.
20.2.2018 - 05.55

Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

Med rösterna 11-2 har stadsstyrelsen i Borgå röstat för en skola i Tolkis, en skola försedd med idrottssal och som står färdig hösten 2019.
19.2.2018 - 20.14

243 namn för Tolkis skola

In i det sista försökte föräldrarna till barn i kommande Tolkis skola påverka beslutsfattarna.
19.2.2018 - 16.28

En sista vädjan

Nu under veckoslutet samlas ännu namn för Tolkis skola.
17.2.2018 - 14.02

insändare: Beslutsfattarna måste ta sitt ansvar för Tolkis skola

Sju år i baracker är tillräckligt och en ytterligare fördröjning kan inte godkännas.
16.2.2018 - 05.50

Nylander ryter till

Tåget för att riva upp beslutet om Tolkis skola har redan gått, säger Borgås fullmäktigeordförande. Skolan måste byggas.
15.2.2018 - 16.26

Ujula vill än en gång diskutera Tolkis skola

Stadsstyrelsen borde ta en strategisk diskussion om skolan, ekonomin och alternativen, det vill säga om eleverna kan placeras i Västra enhetsskolan.
14.2.2018 - 16.12