svenska
»

Insändare: Var stolt över ditt språk och våga tala svenska

Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den nordiska gemenskapen.
6.11.2020 - 05.56

Insändare: Modersmålet är viktigt!

Det är viktigt att trygga tjänster och service på det egna modersmålet – svenska, även då de nya välfärdsområdena förverkligas i och med social- och hälsovårdsreformen.
6.11.2020 - 05.44

Insändare: Närvårdarstuderande har rätt till läromedel på svenska

Vi utbildare anser att svenskspråkiga närvårdarstuderanden ska ha samma rätt till läromedel som sina finskspråkiga medstuderande.
12.4.2019 - 05.57

I Forsby skola vet man att språket är viktigt

29.3.2019 - 13.19 Premium

Svenska är ett självklart val för Lauri

6.11.2018 - 17.01

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
8.5.2018 - 05.55

Insändare: Ställde Borgå inte krav på tvåspråkig service?

Nu undrar man vem som har fattat beslut om en sådan "utlokaliserad tjänst" som inte ens kan leverera en anständig språkservice på svenska.
23.3.2018 - 05.55

Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

11.12.2017 - 11.34

Insändare: Vad gör FSD för att värna svenskan?

Det verkar som om den ökade frivilligheten bara leder till inskränkta språkkunskaper.
1.12.2017 - 05.50

Charmkampanj på svenska drar in i sjukhuskorridorerna

2.11.2017 - 12.16

Insändare: Språkförsöket är en ulv i fårakläder

Hemmets socioekonomiska ställning får nämligen en allt större betydelse för barns skolframgång i Finland.
13.10.2017 - 05.55

Motigt för invandrare som vill integreras på svenska

25.9.2017 - 22.53

Insändare: Vi behöver flera språk, inte färre

Om vi verkligen vill att våra skolor erbjuder lika förutsättningar för alla barn att klara sig i livet ska vi se till att barnen i Finland i framtiden läser flera språk i ett tidigare skede.
28.4.2017 - 05.55

Insändare: Vara eller inte vara

Detta var ett utspel inför kommunalvalen av Centerpartiets ordförande som inte var i kraft länge.
24.3.2017 - 05.50

Insändare: Håll på svenskan!

Så nu alla tanter, farbröder unga och gamla – håll på ert språk.
20.12.2016 - 05.45

Tarja Halonen: "Svenskan inte bara nyttig utan också hemskt kiva!"

6.4.2016 - 15.49