Musiken och aktörerna lyfter Next to Normal

Anna Hultins klimakteriemonolog är en pjäs som alla borde se: Brandfacklan är kastad för kvinnans klimakterium

Egil Green: "Ett drömspel är en pjäs som liksom löken öppnar sig i lager på lager och utgör en utmärkt inkörsport för en årslång teatertorka som äntligen verkar ta slut"

Kampen mot förtrycket utspelar sig på Svenska Teaterns scen – Några av oss baserar sig på verkliga händelser

Mary Poppins är superkaffiryteflanisötomaxigrafisk

Svenska Teatern flyttar fyra shower till hösten

Dramatiska minnen och breda tidsspeglingar – Joakim Groths familjekrönika görs med stort hjärta

Visor om damer, mymlor och gökar – visdiktaren Tove Janssons bortglömda pärlor dammas av

Svenska Teatern dukar fram skrattfest som heter duga

Öden ur Själarnas ö utspelar sig nu på Svenska Teatern

Asko Sarkola roar i angelägen pjäs om det sviktande minnet

I sagans skog ryms både skräck och skratt

Frustrationer under en polerad yta

Musiken och sången gör Chess till en scenisk triumf

Chess får premiär på Svenska Teatern

Det vill inte riktigt ta fyr i musikal om Stockmann

Antihjälten som skapade kaos

Unikt projekt ger unga chans på kultur

Maria Ylipää sjunger igen på Svenska Teatern

Hudnära scentolkningar