Insändare: Kostnaderna för fastighetsmassan måste minskas

18.3.2020 - 15.37

Gammalt och nytt församlingshem väcker känslor

18.3.2020 - 15.36 Premium

Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

22.11.2019 - 17.30 Premium

Ledare: Innehållet viktigare än väggarna

Förvåningen var stor när det gemensamma kyrkofullmäktige förra veckan röstade för att skjuta upp beslutet om att renovera svenska församlingshemmets vattenledningar. Var finns logiken?
22.10.2019 - 13.20 Premium

Mindre summa till församlingshemmets rörrenovering

30.8.2019 - 11.26 Premium

Församlingshemmets rör ska repareras

23.8.2019 - 13.19 Premium

Församlingshemmet är i beslutsfattarnas händer

20.8.2019 - 15.29 Premium

Gallring behövs bland de kyrkliga fastigheterna i Borgå

25.2.2019 - 06.25 Premium

Trögt före i portgången inför församlingsvalet

17.8.2018 - 09.21

Timeout för svenska församlingshemmet

17.11.2017 - 08.13

Uppvaktning för församlingshemmet

16.11.2017 - 17.23

Domkyrkoförsamlingen ryter till

9.11.2017 - 16.02

2 076 namn för församlingshemmet

9.11.2017 - 16.02

Ledare: Ställ inte språken mot varandra, båda behövs

Det är bra om man kan se de riktiga orsakerna till varför svenskspråkiga värnar om sina svenska rum.
15.9.2017 - 08.03

Ledare: Hur påverkas verksamheten om församlingshemmet säljs?

Det lönar sig att skynda långsamt och undvika lösningar som skapar sår och konflikter.
1.9.2017 - 06.01

Den svenska kyrkliga verksamheten trängs in i ett hörn

25.8.2017 - 11.12

Svenska församlingshemmets öde ännu öppet

17.6.2017 - 10.36

Inget beslut om Svenska församlingshemmet

27.1.2017 - 12.17

Församlingshemmet hotas av försäljning

2.1.2017 - 13.31