Trögt före i portgången inför församlingsvalet

Både i Lovisa och i Sibbo går förberedelserna inför församlingsvalet än så länge trögt. Nomineringen har inte kommit i gång på allvar. I Borgå svenska domkyrkoförsamling finns det däremot en lista som småningom fylls på av intresserade kandidater.
17.8.2018 - 09.21

Timeout för svenska församlingshemmet

Gemensamma kyrkorådet har, efter en jämn omröstning, beslutat att en ny fastighetsstrategi bereds först 2019. Det betyder att svenska församlingshemmet är tryggat för ett eller kanske till och med två år framåt.
17.11.2017 - 08.26

Uppvaktning för församlingshemmet

Alla 2 076 underskrifter av Borgåbor som vill bevara det svenska församlingshemmet överlämnades på torsdagen till gemensamma kyrkorådet.
16.11.2017 - 17.45

Domkyrkoförsamlingen ryter till

Det nya förslaget till fastighetsstrategi måste förkastas, kräver svenska församlingsrådet i ett utlåtande till gemensamma kyrkorådet i Borgå samfällighet. Strategin kan leda till att den svenska församlingens medlemmar diskrimineras.
9.11.2017 - 16.02

2 076 namn för församlingshemmet

Det finns två namnlistor, den ena med 1 610 namn, och den andra med 466 namn, för att bevara svenska församlingshemmet i Borgå. Båda listorna kommer att överräckas till gemensamma kyrkorådet.
9.11.2017 - 16.02

Helén Kurri

Ledare: Ställ inte språken mot varandra, båda behövs

Det är bra om man kan se de riktiga orsakerna till varför svenskspråkiga värnar om sina svenska rum.
15.9.2017 - 08.10

Helén Kurri

Ledare: Hur påverkas verksamheten om församlingshemmet säljs?

Det lönar sig att skynda långsamt och undvika lösningar som skapar sår och konflikter.
1.9.2017 - 06.01

Den svenska kyrkliga verksamheten trängs in i ett hörn

Domkyrkoförsamlingens kyrkorådsmedlemmar känner sig överkörda. Den enda kyrkliga fastigheten som föreslås säljas är Svenska församlingshemmet.
25.8.2017 - 11.18

Svenska församlingshemmets öde ännu öppet

Gemensamma kyrkorådet fortsätter diskussionerna om samfällighetens fastigheter i augusti.
17.6.2017 - 10.36

Inget beslut om Svenska församlingshemmet

Gemensamma kyrkorådet vill att slutrapporten om uppdateringen av Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi bereds på nytt.
27.1.2017 - 12.17

Församlingshemmet hotas av försäljning

Svenska församlingshemmet ligger i farozonen när Borgå kyrkliga samfällighet ska skära ner på sin fastighetsmassa.
2.1.2017 - 14.09

Det gemensamma hemmet firades stort

31.10.2016 - 13.11