Minst en halv miljon euro för församlingshemmet

"En fin historiskt värdefull fastighet" – De här utmaningarna ser förmedlaren Antti Soivio då det gäller att hitta en lämplig köpare för Svenska församlingshemmet

Svenska församlingshemmet lever kvar i mångas minnen – nu ska aktiviteterna flytta till domprostgården

Svenska församlingshemmets öde är nu spikat

Svenska församlingshemmet töms – beslutet om församlingslokalerna i Borgå torde fattas nästa vecka

Armbrytning att vänta om Borgåförsamlingarnas fastigheter

Flyttdags? Hyresmarknaden kan bli svenska församlingens räddning

Rörsaneringen i församlingshemmet skjuts igen på framtiden

Insändare: Kostnaderna för fastighetsmassan måste minskas

Gammalt och nytt församlingshem väcker känslor

Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

Innehållet viktigare än väggarna

Mindre summa till församlingshemmets rörrenovering

Församlingshemmets rör ska repareras

Församlingshemmet är i beslutsfattarnas händer

Gallring behövs bland de kyrkliga fastigheterna i Borgå

Trögt före i portgången inför församlingsvalet

Timeout för svenska församlingshemmet

Uppvaktning för församlingshemmet

Domkyrkoförsamlingen ryter till