Daghemmet Skogsstjärnan blev inte billigare

Elva miljoner är fortfarande slutsumman för Borgå stads planerade nya daghem för tio barngrupper på västra åstranden. Däremot har lokalitetsledningen fått ner priset per vårdplats.
9.5.2019 - 09.58

Stadsstyrelsen beviljade extra anslag


16.10.2018 - 16.05

Stadsstyrelsen sa ja till hotellplanerna

Det blev ett enhälligt beslut: Valtimohuset i Borgå säljs till den grupp på sju företagare som enligt urvalsgruppen kunde presentera det bästa hotellkonceptet.
2.10.2018 - 08.18

Glassig strategi för Drömmarnas Borgå 2030 går nu till fullmäktige

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt stadens framtida strategi, med små ändringar. Tolv sidor lång och med många bilder går Drömmarnas Borgå 2030 vidare till stadsfullmäktige.
18.9.2018 - 15.41

Stadsstyrelsen röstade om MKB

NCC:s marktäkt i Tolkis behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning anser en majoritet av stadsstyrelsen i Borgå. Däremot bör byaföreningens åsikter tas i beaktande när miljölovet beviljas.
21.8.2018 - 08.33

Consti Julkisivut ska bygga Tolkis skola

Stadsstyrelsen valde på mötet i måndags byggnadsentreprenör för Tolkis skola.
5.6.2018 - 15.18

Koloniträdgården tar ett varv till

Stadsstyrelsen låter stadsplaneringen och stadsutvecklingsnämnden bereda detaljplanen för Jackarby koloniträdgård en gång till.
5.6.2018 - 15.04

Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

Med siffrorna 8-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att Tolkis skola byggs enligt det tidigare godkända förslaget, med några justeringar. Samlingspartiet, de Gröna och Centern ville i stället satsa på ett betydligt billigare alternativ. Ärendet går ännu till fullmäktige.
28.5.2018 - 18.46

Omröstning om ny direktör

Det blev 9-3 för Ann-Sofie Silvennoinen.
13.3.2018 - 11.18

Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

Med rösterna 11-2 har stadsstyrelsen i Borgå röstat för en skola i Tolkis, en skola försedd med idrottssal och som står färdig hösten 2019.
19.2.2018 - 20.14

Millariikka Rytkönen beviljas avsked

Det ser ut som om Millariikka Rytkönen (SPD) beviljas avsked från sina förtroendeuppdrag i Borgå. Stadsstyrelsen behandlade igen hennes avskedsansökan i måndags och förespråkar nu beviljande av avsked.
23.1.2018 - 13.44

Stina Jäderholm

Kolumn: Kvinnokagalen i Borgå

Kvinnosamarbetet inom Borgåpolitiken ses inte alltid med blida ögon.
19.12.2017 - 10.04

Korpi är besviken på Borgå-SDP

Marianne Korpi, SDP, överväger att lämna Borgåpolitiken. Kommunorganisationens val av ny ledamot i stadsstyrelsen får henne att känna sig otillräcklig.
11.12.2017 - 16.21

Mirja Suhonen till stadsstyrelsen

Millariikka Rytkönen ersätts av Mirja Suhonen i stadsstyrelsen i Borgå .
11.12.2017 - 08.42

Gratis preventivmedel till alla Borgåunga

Stadsstyrelsen röstade som aldrig förr när förslaget till budget för 2018 behandlades på måndagen.
7.11.2017 - 11.36

Nya avtal för hyresgästerna i Konstfabriken

Verksamheten i Konstfabriken ska utvecklas. Stadsstyrelsen tar på måndag ställning till om staden ska hyra ut affärslokalerna till Porvoo Event Factory från och med nästa år.
25.10.2017 - 14.19

Stadsstyrelsen nöjer sig inte med färdigtuggade svar på motioner

Den nya stadsstyrelsen i Borgå som inledde sitt arbete i början av hösten är ofta onöjd med tjänstemännens förslag.
10.10.2017 - 08.59

Direktörernas löneförhöjning behandlas på nytt

Stadsstyrelsen i Borgå röstade 8-5 för att ompröva beslutet om löneförhöjning för biträdande stadsdirektören, social- och hälsovårdsdirektören och bildningsdirektören.
5.9.2017 - 08.10

Stadsfullmäktige får rösta om ny stadsdirektör

Det blir stadsfullmäktige i Lovisa som får välja bland de tre stadsdirektörskandidaterna och det blir omröstning, det vet man nu.
28.8.2017 - 18.57