Stadsstyrelsen röstade om MKB

NCC:s marktäkt i Tolkis behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning anser en majoritet av stadsstyrelsen i Borgå. Däremot bör byaföreningens åsikter tas i beaktande när miljölovet beviljas.
21.8.2018 - 08.33

Consti Julkisivut ska bygga Tolkis skola

Stadsstyrelsen valde på mötet i måndags byggnadsentreprenör för Tolkis skola.
5.6.2018 - 15.18

Koloniträdgården tar ett varv till

Stadsstyrelsen låter stadsplaneringen och stadsutvecklingsnämnden bereda detaljplanen för Jackarby koloniträdgård en gång till.
5.6.2018 - 15.04

Tolkisskolan får sina moderna inlärningsmiljöer

Med siffrorna 8-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att Tolkis skola byggs enligt det tidigare godkända förslaget, med några justeringar. Samlingspartiet, de Gröna och Centern ville i stället satsa på ett betydligt billigare alternativ. Ärendet går ännu till fullmäktige.
28.5.2018 - 18.46

Omröstning om ny direktör

Det blev 9-3 för Ann-Sofie Silvennoinen.
13.3.2018 - 11.18

Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

Med rösterna 11-2 har stadsstyrelsen i Borgå röstat för en skola i Tolkis, en skola försedd med idrottssal och som står färdig hösten 2019.
19.2.2018 - 20.14

Millariikka Rytkönen beviljas avsked

Det ser ut som om Millariikka Rytkönen (SPD) beviljas avsked från sina förtroendeuppdrag i Borgå. Stadsstyrelsen behandlade igen hennes avskedsansökan i måndags och förespråkar nu beviljande av avsked.
23.1.2018 - 13.44

Stina Jäderholm

Kolumn: Kvinnokagalen i Borgå

Kvinnosamarbetet inom Borgåpolitiken ses inte alltid med blida ögon.
19.12.2017 - 10.04

Korpi är besviken på Borgå-SDP

Marianne Korpi, SDP, överväger att lämna Borgåpolitiken. Kommunorganisationens val av ny ledamot i stadsstyrelsen får henne att känna sig otillräcklig.
11.12.2017 - 16.21

Mirja Suhonen till stadsstyrelsen

Millariikka Rytkönen ersätts av Mirja Suhonen i stadsstyrelsen i Borgå .
11.12.2017 - 08.42

Gratis preventivmedel till alla Borgåunga

Stadsstyrelsen röstade som aldrig förr när förslaget till budget för 2018 behandlades på måndagen.
7.11.2017 - 11.36

Nya avtal för hyresgästerna i Konstfabriken

Verksamheten i Konstfabriken ska utvecklas. Stadsstyrelsen tar på måndag ställning till om staden ska hyra ut affärslokalerna till Porvoo Event Factory från och med nästa år.
25.10.2017 - 14.19

Stadsstyrelsen nöjer sig inte med färdigtuggade svar på motioner

Den nya stadsstyrelsen i Borgå som inledde sitt arbete i början av hösten är ofta onöjd med tjänstemännens förslag.
10.10.2017 - 08.59

Direktörernas löneförhöjning behandlas på nytt

Stadsstyrelsen i Borgå röstade 8-5 för att ompröva beslutet om löneförhöjning för biträdande stadsdirektören, social- och hälsovårdsdirektören och bildningsdirektören.
5.9.2017 - 08.10

Stadsfullmäktige får rösta om ny stadsdirektör

Det blir stadsfullmäktige i Lovisa som får välja bland de tre stadsdirektörskandidaterna och det blir omröstning, det vet man nu.
28.8.2017 - 18.57

Andra bullar med fastighetsskötseln

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice borde leda verksamheten bättre, tycker stadsstyrelseordförande Jalonen. Den nyvalde direktionsordföranden har ändå inte fått några klara direktiv.
21.8.2017 - 20.13

Höstterminen 2019 är Tolkis skola klar

Stadsstyrelsen har beslutat att svenska skolan i Tolkis ska vara inflyttningsklar inte bara under hösten 2019, utan genast när terminen börjar.
26.6.2017 - 18.20

Borgå har 46 kommunplatser i år

Stadsstyrelsen har godkänt att Borgå tar emot 46 flyktingar under 2017, alldeles enligt NTM-centralens förslag.
20.6.2017 - 12.17

Många ärenden på styrelsens bord

15.6.2017 - 13.56