Varuboden-Oslas planerade nya kallstation är en tillfällig lösning

1.2.2021 - 11.32 Premium

Ännu blir det ingen stor ny ABC vid västra infarten - i stället planeras kallstation vid Näse S-market

25.1.2021 - 15.31 Premium

Ett järnvägsbeslut är nära - och det ser ut som om banan genom Borgå mot Kouvola skulle dra det längre strået

20.1.2021 - 17.30 Premium

Trendigt att flytta till landet – "De mindre kommunerna har nu sin chans"

4.1.2021 - 19.33

Sibbo planerar boende vid järnvägen: "Det vore dumt att inte utnyttja banan"

4.1.2021 - 11.02 Premium

3 miljoner euro ska göra nationalstadsparken prydligare

27.12.2020 - 19.30 Premium

"Artificiell intelligens" ska hjälpa i framtida skolbeslut

21.12.2020 - 07.30 Premium

I kväll blir det beslut om Borgå Energis tomt – insändare föreslår att den historiska kontorsbyggnaden blir konstmuseum

16.12.2020 - 12.35 Premium

Namninsamling mot färre p-platser runt Borgå torg – men mera människonära ska göra centrum lockande

11.12.2020 - 07.01 Premium

Nu krävs det mycket diskussion och mod- stadsplaneringschefen är beredd att göra fler planversioner för Edelfeltsstranden

8.12.2020 - 11.02 Premium

Nästa steg aktuellt i Kungsporten – innebär bro över motorvägen

7.12.2020 - 07.02 Premium

Hur utvecklas Borgå stad? Nu finns översikten i karttjänsten

4.12.2020 - 13.33 Premium

Många planerade vattenprojekt i Borgå skjuts på framtiden – saneringarna ser ut att kunna förverkligas

30.11.2020 - 07.30

En och en halv gånger så hög som vattentornet - Borgå Energis nya värmeackumulator byggs vid Gnistvägen

26.11.2020 - 07.30 Premium

Borgåborna får nytt stadsrum när staden planerar in trivsel i Krämaretorgets gamla kioskhörn

12.11.2020 - 15.30 Premium

Ändringar i lagstiftningen om taxitrafik föreslås – specialgrupper ska få bättre service

19.10.2020 - 06.00

Tomtbrist ledde till att företag bytte ort – företagarföreningen efterlyser en näringslivschef

12.10.2020 - 15.30 Premium

Stadsstrategins blomsterspråk ska bli konkret markanvändning

28.9.2020 - 16.30 Premium

Nämnden godkände planen för energitomten efter omröstningar

24.9.2020 - 08.30