Smedjevägen i Fredsby får bättre belysning

Lättrafikleden i den norra ändan av Smedjevägen i Fredsby i Lovisa kommer att få bättre belysning under våren.
14.1.2020 - 10.31

Kiosken på Krämaretorget kan rivas – "Vi är öppna för nya lösningar på torget"

14.1.2020 - 06.19 Premium

Överraskningen: Stympade Sibbo växer – annekterade Östersundom tappar invånare

Utvecklingen i Östersundom står stilla. Invånarna har blivit 10 procent färre sedan Helsingfors tog över området. Sibbo som miste Östersundom växer, men tillväxten är inte ens nära den takt man räknade med för tio år sedan.
13.1.2020 - 10.26 Premium

Långdansen om Östersundom fortsätter – Helsingfors går till HFD

13.1.2020 - 10.25 Premium

Husägare kom i kläm – staden reviderar planerna för västra infarten

På grund av den negativa invånarresponsen har Borgå stad bantat ner planerna för Västra Mannerheimleden. En rad husägare i övre Näse kom i kläm, men nu ser det ut som att småhusområdet väster om Helsingforsvägen får bli kvar som motvikt till den "högklassiga stadsmiljön" som kommer att prägla infarten.
20.12.2019 - 08.15

Citymarkethuset faller först

Nimbus/Citymarketkvarteret utvecklas enligt justerade planer så, att Citymarkethuset först ersätts av ett nybygge. De andra husen rivs i ett senare skede.
9.12.2019 - 18.30 Premium

Neste uttrycker oro inför strejkhot

Oljebolaget Neste varnar för konsekvenserna av den industristrejk som har varslats till nästa vecka.
4.12.2019 - 20.11

Utredning om tillbud nära Emsalö klar – militärbåt var osynlig på radar

25.10.2019 - 10.51

"Jag beklagar att det dröjt så länge." Nu får backen utanför skaldehemmet både kullersten och ängsblommor

Alltför länge har det varit totalstopp för fotgängare och cyklister som velat ta sig ner till ån via backen utanför Runebergs hem. Gatubyggnadschef Juha Valkonen har goda nyheter, före vintern ska gatstumpen sättas i skick.
14.10.2019 - 16.02 Premium

Skråmor är vardagsmat – experterna listade trafikregler som nonchaleras mest

Trafikregler iakttas i huvudsak bra, men i vissa situationer kan det kännas som att trafikreglerna strider mot sunt förnuft. Försäkringsbolaget Lokaltapiola tog reda på var och när folk trafiksyndar mest.
8.10.2019 - 16.50

Parkgata med ny linje och tre trädrader – planstommen för Västra Mannerheimleden är nästan klar

Stadsplaneringens idé för Västra Mannerheimleden består av flera bitar. Vägen omvandlas till en 35,5 meter bred parkgata med ny dragning och fotgängar- och cykelleder på båda sidor. Träd planteras i tre rader. Modellen siktar också på att vara ekonomiskt lönsam.
1.10.2019 - 11.01 Premium

Nu rivs taxistationen – se video

Just nu pågår arbetet med att riva det som kan beskrivas som något av ett landmärke i Borgå centrum
25.9.2019 - 14.01 Premium

Planerna på Välfärdshallen delar Lovisaborna

Idrotts- och kulturlivet i Lovisa har svårt att enas om hur den planerade Välfärdshallen ska utformas, och var den ska placeras.
22.9.2019 - 14.32 Premium

Hästskoformad vändplats väcker frågor i Näse – se videon från Östnylands provrunda!

En läsare tog kontakt med Östnyland och frågade sig hur man riktigt tänkt när man byggde den nya hästskoformade vändplatsen intill Albert Edelfeltin koulu och nya Strömborgska skolan i Näse.
15.9.2019 - 15.51 Premium

Taxistationen vid torget stänger på lördag

Snart rivs taxistationen i Borgå, uppger Borgå stad.
12.9.2019 - 14.10

Helén Kurri

Ledare: Brist på hänsyn och vett i trafiken

Alla 48 bilister som blåste i polisens kontroll på stugvägen var nyktra." Den östnyländska polisens tweet häromdagen säger något om verkligheten.
2.8.2019 - 10.12 Premium

Från trafikrör till visitkort – västra infarten ska få wow-profil

När känner du att du är i Borgå då du kommer västerifrån?Stadsplaneringschef Dan Mollgren har ställt frågan till rätt många och alla har gett samma svar – det är då jag nått bron och ser strandbodarna. Den här saken vill staden nu ändra på.
27.7.2019 - 07.16 Premium

Lovisa lägger fram två planutkast för Drottningstranden

Detaljplaneringen av bostadsmässområdet på östra stranden av Lovisaviken fortsätter. Nu vill man ha åsikter om planutkasten.
9.7.2019 - 16.23

Privat mark blev pengahål då utlovad plan dröjer – Gary Sundberg är besviken

Gary Sundberg är en av de privata markägare som varit med om att bekosta en tävling för unga, europeiska arkitekter år 2011. Uppdraget var att planera Hattulaområdet. Sedan dess har han väntat på en plan, förgäves. Det är byggförbud på hans tomter och husen förfaller. Nu vill han ha planeringspengarna tillbaka, vilket han och andra tomtägare av allt att döma får.
30.5.2019 - 07.18 Premium