Stadsplaneringen i Borgå får beröm

Stadsplaneringen i Borgå har förmåga att hitta rätt instrument för varje planläggningsproblem. Bland annat så här tycker Närings-, trafik, och miljöcentralen.
15.1.2018 - 11.26

Hög trivselfaktor öster om ån

Strandpromenaden i Borgå har förvandlats till ett stråk av positiv kommers. Det är både kiva och kliffaa att flanera längs ån och pausa vid restaurang, kafé, kepskiosk eller kabyss.
20.6.2017 - 09.41

Gammelbacka ska få ansiktslyftning

Gammelbacka 2027 är projektet som ska förbättra stadsdelen på invånarnas villkor. På tisdag äger det sista mötet rum.
23.5.2017 - 09.34

Skaftkärr har fått stå modell

Stadsdelen Skaftkärr var den första stadsdelen i Finland där man satt energieffektivitet i främsta rummet från planering till förverkligande. Flera andra städer i landet har tagit efter, och det är inte ovanligt med utländska studiebesök.
9.5.2017 - 10.35

Nybygge blir möjligt vid stadshuset

På onsdagen röstade stadsfullmäktige för en ändring av detaljplanen som möjliggör byggandet av en ny affärs-, kontors- och bostadsbyggnad bakom stadshuset.
23.3.2017 - 15.00

Flytande småhus planeras för Borgå

Flytande hem kan bli verklighet i Borgå inom de närmaste åren. Stadsplaneringsavdelningen utreder saken för tillfället och av allt att döma ritas de första in i planen för västra åstranden, söder om Kokonbacken.
21.3.2017 - 07.00

Hotellet väcker oro i sista minuten

Det ryktas om att det planerade hotellet vid Konstfabriken har bara ett fåtal anställda och gästerna kommer in med koder. Enligt stadens ledande tjänstemän är det inte så.
13.2.2017 - 10.07

Kesko planerar för butiken i centrum

Nu är frågan om avgörandet om Citymarket på västra åstranden också kommer att skjutas fram till nya fullmäktige.
28.11.2016 - 15.25

Stationsparken kan återuppstå

Riv den fula bron som leder in i Lovisa västerifrån, bygg nya parker och utnyttja bangårdsområdet. Ett diplomarbete skapar en helt ny bild av staden.
14.11.2016 - 07.08

Gång- och cykelväg går till nämnden

31.8.2016 - 14.44

Hamnen ska bli stadens dragplåster

22.4.2016 - 10.05

Nya regler för Gamla stan

15.4.2016 - 19.36

Ledare: Borgås centrum irrar omkring

9.3.2016 - 16.33

Snön minskar på parkeringsplatser

22.1.2016 - 15.33