Helén Kurri

Ledare: Språkbadet i motvind i Lovisa

I Borgå och Sibbo erbjuds finskspråkiga barn språkbad från daghemsåldern till högstadienivå. I Lovisa är däremot intresset för språkbad på svenska så gott som obefintligt. Varför?
13.3.2018 - 06.37

Inget språkbad i Lovisa

Intresset för att delta i språkbad är så gott som obefintligt i Lovisa.
26.2.2018 - 10.00

Nytt försök med svenskt språkbad i Lovisa

För ett år sedan var intresset alltför lamt. Nu ges de finska Lovisaföräldrarna en ny chans.
17.1.2018 - 14.55

Språkbad senareläggs i Sibbo

Från och med hösten 2018 kan barnen i Sibbo börja i språkbadsdaghem tidigast i augusti det år de fyller fyra. Det bestämde bildningsutskottet på tisdagen.
19.4.2017 - 10.43

Språkbada i sommar?

En ypperlig möjlighet att språkbada på både finska och svenska erbjuds för barn som vill åka på läger i sommar. Föreningen Finlands öar rf ordnar i år fyra läger inom projektet Ö-Kiva.
13.3.2017 - 07.42

Inget språkbad i Lovisa

3.3.2017 - 15.45

Språkbadet fick regler i Lovisa

Bildningsnämnden slog fast hur projektet genomförs på onsdagens möte.
26.1.2017 - 08.10

Språkbadet får stanna vid Alvägen

19.10.2016 - 09.37

Det ska visst bli språkbad i Lovisa

En enhällig bildningsnämnd gick emot beredningens förslag och vill grunda språkbad i daghemmet i Fredsby från hösten 2017.
29.9.2016 - 11.23

Utrymme att få vara barn

5.7.2016 - 09.03

Språkbadet ger ett starkt intresse för språk

7.3.2016 - 19.01