Sibboelever ska göra en ny skolskjutsansökan då de börjar sjuan

7.8.2020 - 17.30 Premium

Sjuåriga Neela får sen också åka skoltaxi

16.8.2019 - 15.56 Premium

Staden tänker om kring vissa skolskjutsar

16.8.2019 - 06.30 Premium

Skolskjutsbesluten för hösten har kommit

26.6.2019 - 09.57

Rättelseyrkandena droppar in

20.5.2019 - 08.36

Nytt försök att få tillbaka skolskjutsar

17.5.2019 - 07.45 Premium

Helén Kurri

Ledare: Ansvaret för en trygg skolväg är delat

Frågan om farliga vägar och skolskjutsar är ett ständigt återkommande samtalsämne. Det är inte så konstigt, när man ser hur landsvägarna ser ut. Dåligt skick och med smala eller obefintliga vägrenar, bilister som kör nonchalant och ofta för fort.
7.5.2019 - 08.33 Premium

Tjusterbyvägen är farlig säger föräldrarna – kämpar om skolskjuts för barnen

3.5.2019 - 08.01

Många omröstningar om farliga skolvägar

12.4.2019 - 12.31

Lokala företagare vann upphandling om skolskjutsar

13.3.2019 - 18.30 Premium

"Inga direkta fel i skolskjutsbesluten"

1.8.2018 - 15.16

Stort missnöje kring beslut om skolskjutsar

18.7.2018 - 15.30

Mörskomvägens föräldrar fick nytt hopp

7.9.2017 - 11.02

Insändare: Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.
29.8.2017 - 05.55

Ingen trafikarbetsgrupp

21.1.2016 - 13.45

Justering av skjutsbestämmelser

21.1.2016 - 13.30