Sjuåriga Neela får sen också åka skoltaxi

Förstaklassaren Neela Markkula, som lider av svår benskörhet, får inom kort åka taxi från hemmet i Östermalm till skolan i Huktis. Borgå stad har tänkt om i frågan.
16.8.2019 - 15.59 Premium

Staden tänker om kring vissa skolskjutsar

Svårigheterna med att koordinera skolskjutsarna har varit mindre än vid skolstarten i fjol, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen. Men det finns några problemfall som stadens skolskjutsarbetsgrupp försöker lösa å det snaraste.
16.8.2019 - 06.30 Premium

Skolskjutsbesluten för hösten har kommit

Nu är besluten om skolskjuts för elever i förskola och grundskola i Borgå klara. Sammanlagt 1 183 elever är skolskjutsberättigade.
26.6.2019 - 11.21

Rättelseyrkandena droppar in

Indragna skolskjutsar fortsätter irritera. Bildningsnämnden i Borgå hade i slutet av förra veckan redan fått in tre rättelseyrkanden, vilket innebär att frågan måste tas upp på nytt.
20.5.2019 - 08.43

Nytt försök att få tillbaka skolskjutsar

Hur kan sex farliga skolvägar plötsligt bli ofarliga? Oroliga invånare från både Tjusterby och Kullo uppvaktade på torsdagskvällen bildningsnämnden för att få tillbaka indragna skolskjutsar. Ett rättelseyrkande är också på väg.
17.5.2019 - 08.00 Premium

Helén Kurri

Ledare: Ansvaret för en trygg skolväg är delat

Frågan om farliga vägar och skolskjutsar är ett ständigt återkommande samtalsämne. Det är inte så konstigt, när man ser hur landsvägarna ser ut. Dåligt skick och med smala eller obefintliga vägrenar, bilister som kör nonchalant och ofta för fort.
7.5.2019 - 08.33 Premium

Tjusterbyvägen är farlig säger föräldrarna – kämpar om skolskjuts för barnen

En rad föräldrar bosatt längs Tjusterbyvägen i Borgå har sedan i höstas kämpat för att få skolskjuts till sina barn i lågstadieåldern. Problemet är att vägsträckan som för två år sedan fortfarande klassades som farlig inte längre bedöms som sådan. Det i sin tur betyder att barnen inte längre får åka taxi till skolan.
3.5.2019 - 08.04

Många omröstningar om farliga skolvägar

Bildningsnämndens majoritet vill inte rucka på bestämmelserna. Olycksstatistiken motiverar inte att Borgå godkänner fler farliga skolvägar är ett av argumenten.
12.4.2019 - 12.31

Lokala företagare vann upphandling om skolskjutsar

Uudenmaan Tähtikuljettajat, som består av 23 Borgåföretagare, sköter om skolskjutsarna i hela Borgå från hösten.
13.3.2019 - 18.30 Premium

"Inga direkta fel i skolskjutsbesluten"

Av de 497 beslut om skolskjutsar som fattats i Borgå förekommer missnöje med omkring tio av dem som gäller förskola och tjugo som berör grundskola. Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström har direkta fel inte hittats i besluten, men fem fall kommer att granskas.
1.8.2018 - 15.17

Stort missnöje kring beslut om skolskjutsar

Många familjer i Borgå är bestörta över de besked som de fått om höstens skolskjutsar. En hel del små elever får enligt besluten ingen kommunal skjuts alls och kan tvingas gå flera kilometer längs farliga vägar. Saken utreds nästa vecka då ledande tjänstemän återvänder från semestern.
18.7.2018 - 15.31

Mörskomvägens föräldrar fick nytt hopp

Arrangemangen kring skolskjutsarna är ett stridsäppel varje höst. I år är situationen ändå värre än på länge i Borgå.
7.9.2017 - 11.14

Insändare: Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.
29.8.2017 - 05.55

Ingen trafikarbetsgrupp

21.1.2016 - 13.45

Justering av skjutsbestämmelser

21.1.2016 - 13.34