Byskolorna i Sibbo kan bevaras

Sibbotjänstemännen lägger fram sitt förslag om framtidens skolor, daghem och andra bildningslokaler. Nu är det fritt fram för invånarna att komma med sina åsikter och förslag.
4.5.2018 - 08.08

Tvärpolitiskt om skolnätet

Borgå måste erbjuda bildningstjänster i norr och i öster, anser sju medlemmar i stadsstyrelsen.
8.11.2017 - 10.43

Bildningen ska leda arbetet med ny skolnätsutredning

Stadsdirektören för frågan om bildningsnätet till stadsstyrelsen på måndag, med förslag om ny utredning som ska vara klar i mars.
31.8.2017 - 13.16

Många väntar på skolbesluten

Skolnätet hör ihop med Borgå stads strategi. För att kunna besluta om det ena måste man samtidigt ha linjerna klara i det andra.
22.6.2017 - 10.23

Tolkisskolorna ska få flytta 1.1.2019

Efter timmar av diskussioner kunde bildningsnämnden i Borgå på onsdagskvällen slå fast framtiden för den finska och den svenska skolan i Tolkis.
2.2.2017 - 07.21

Stor oro för Gammelbacka skola

9.12.2016 - 08.21

Fastigheternas skick inte avgörande

8.12.2016 - 14.29

Små skolor är inte dyrare än stora skolor

Byskoleaktivister i Borgå gör en skuggutredning kring skolnätet och redovisar för inkonsekvenser bland annat när det gäller kostnader.
17.11.2016 - 11.23

Skolnätet har fått en kostnadsjämförelse

Nu ska alla, inte bara beslutsfattarna, kunna skapa sig en uppfattning vad stadens skolnät kostar under de kommande tjugo åren.
11.11.2016 - 14.43

Spara på väggarna, inte på personalen

Föräldrarna har sagt sitt om skolnätsplanerna. De gillar inte enhetsskolor och värdesätter bildningscentrum med undervisning på två språk.
8.11.2016 - 10.58

Endast akuta reparationer

3.11.2016 - 12.45

Utred ett bildningscentrum

Svenska utbildningssektionen gav det första utlåtandet om Borgåbildningens nätutredning.
7.11.2016 - 14.23

Tolkisföräldrar vill sätta barnen först, inte språket

27.10.2016 - 15.19

Enigt fullmäktige mot skolnätsutredningen

26.10.2016 - 15.04

Skolnätet och bildningscentrum engagerar

Många är positiva till nytt bildningscentrum i Sannäs. Frågan är om också Epoon koulu borde få plats där.
26.10.2016 - 15.07

Stadsdirektören ger budgetförslaget vidare

18.10.2016 - 14.14

Insändare: Nytt alternativ för skolnätet behövs

Tyvärr fattas uträkningarna om skolskjutsar och ändringarna i barnens skolresor i utredningen.
14.10.2016 - 06.00

Byarna kan inte utvecklas utan skola

Förslagen i utredningen om Borgå stads bildningsnät kommer att leda till att byarna dör ut och att Borgå stads dragningskraft utarmas, det ansåg arga föräldrar vid invånarmöte.
6.10.2016 - 22.29

Skolor i Sannäs eller i Kullo

6.10.2016 - 11.26