Borgå får nytta av spillvärmen från Sköldvik – nu kan också du föreslå vad som borde värmas upp

I teorin kan exempelvis gatorna i Borgå centrum hållas snöfria med industrins spillvärme. Bara med hjälp av den värme som produceras i Sköldvik kunde nästan hela huvudstadsregionen värmas upp. Sex företag utreder just nu hur Sköldvikvärmen kan återanvändas. Även Posintra har utlyst en tävling kring spillvärme. Precis vem som helst kan delta.
1.3.2019 - 11.23 Premium

Sköldvikmiljön utsattes för risk 42 gånger i fjol

Industrin i Sköldvik rapporterade 2018 om 42 störningar och underhållsjobb som hade betydelse för miljöskyddet. De största enskilda utsläppen av kemikalier i marken inträffade vid Nestes raffinaderi och i hamnen.
21.2.2019 - 14.36 Premium

Facklor, oljud och lukt från Sköldvik – stopp orsakar olägenheter

Från Neste meddelar man att servicejobb kan orsaka olägenheter.
12.2.2019 - 08.34

Störningar hos Neste

Under de närmaste dagarna kan man vänta större fackla kombinerat med ljud- och luktproblem.
23.1.2019 - 08.05

Det är ofta nära ögat i Sköldvik – myndigheter vill ha snabb information

När en olycka är framme i Sköldvik är snabb information a och o. Men då en stor mängd bensen läckte ut i avloppsvattnet i samband med att Borealis olefinenhet kördes upp hösten 2017, famlade både miljövården och hälsoskyddet först i mörker. Industrin har nu finslipat sitt infosystem.
18.1.2019 - 11.16 Premium

Borgå ska vara beredd när industrin knackar på

Borgå har just nu mest tomter för små- och medelstor industri. När Kullo Nyby står klart blir situationen bättre men de riktigt stora industritomterna saknas ännu, uppger tomtchef Pekka Söyrilä.
19.12.2018 - 06.32

Ny rapport om riskerna för storolycka i Sköldvik

Mycket har hänt på industriområdet i Sköldvik sedan 2007, då riskerna för en storolycka första gången utreddes. Nu har rapporten uppdaterats. Begränsningarna i markanvändningen minskar på områdets sydvästra och delvis södra sida men ökar betydligt i nordväst och norr samt delvis i öst och syd.
11.9.2018 - 10.47

En unik blick i arbetsvardagen i Sköldvik

På fredagen öppnades fotoutställningen Sköldvik 100 bilder/20 år i Konstfabriken. Fotografen Eeva Sumiloff har plockat ut hundra av de tiotusentals bilder hon tagit i Sköldvik sedan 1997.
7.8.2018 - 19.12

Ett område för framtidens miljöteknologi

Då man talar Sköldvik och innovationer är petrokemiklustret antagligen det första man tänker på. Men om vd Vesa Heikkonen på Östra Nylands Avfallsservice får som han vill kommer området i framtiden även att vara känt för sin nyskapande avfallshantering. Det första företaget i branschen etablerar sig ännu i år.
13.3.2018 - 10.45

Nya reningsverket klarar störningar och häftiga regn

Själva rengöringsprocesserna är desamma som tidigare när Neste förnyar sin anläggning för behandling av avloppsvatten. Men kapaciteten och användbarheten tar ett kliv framåt.
5.3.2018 - 14.32

Bensen i luften i Sköldvik

Avloppsvatten med vissa större kemikaliehalter än normalt sprider luktolägenheter i Sköldvik och närliggande omgivning.
25.10.2017 - 11.30

Större fackla och lukt i Sköldvik

Uppkörningen av Borealis olefinenhet är slutförd, och nu pågår arbetet med att stabilisera anläggningen och åtgärda vissa problem i processerna.
24.10.2017 - 12.39

Stoppet som pågått i 36 dagar

Höstens omfattande servicestopp på Borealis anläggningar i Sköldvik är inne på upploppet, 36 dagar efter att arbetena inleddes. Går allting planenligt körs enheterna successivt upp med start på fredag.
26.9.2017 - 18.56

Elavbrott orsakade jättefacklor i Sköldvik

Måndagen förde med sig ovanligt stora facklor och stor rökutveckling vid Borealis fabrik.
28.8.2017 - 15.55

Yle: Femtio exponerades för bensen i Sköldvik

Exponeringen skedde endast ett kort ögonblick när kolväte läckte ut via avloppssystemet.
24.7.2017 - 19.16

Flexibilitet nyckelordet på nya kraftverket

Kungstanken med kraftverket som just nu byggs på industriområdet i Sköldvik är att det i så stor utsträckning som möjligt ska kunna drivas med bränslen som uppstår som biprodukter.
17.3.2017 - 07.42

Doldis fyller 60 år

29.9.2016 - 06.00

Nu inleds Sköldviksprojekt

30.8.2016 - 15.27

Infotelefonen i Sköldvik tystnar

4.7.2016 - 09.14