skola
»

Lovisa vill stödja ovanligt begåvade barn

Projektet stöder särskilt begåvade elever. I bakgrunden finns ett betydande ekonomiskt bidrag.
18.9.2018 - 08.29

Helén Kurri

Ledare: Varje elev måste få lyckas

I Borgå och Lovisa satsar man nu på att stötta särskilt begåvade elever. En kontroversiell fråga som länge har varit nära på tabubelagd att ens diskutera.
18.9.2018 - 06.07

Lärare fick inspiration av varandra

Cirka fyrtio svensk- och finskspråkiga lärare från hela Östnyland samlades i måndags i Konstfabriken för att lära sig av varandra inom ramen för ett nystartat projekt med tutorlärare.
12.9.2018 - 09.36

Insändare: Att stryka gymnastiksalen rimmar illa med Borgås strategi

Jag hoppas att stadsstyrelsen vågar tänka långsiktigt och sätta kostnaden för gymnastiksalen i perspektiv till vad staden kan spara genom ett preventivt och proaktivt agerande.
25.5.2018 - 05.55

Helén Kurri

Ledare: Mod krävs för att flytta sommarlov

Slutspurten i skolorna börjar nu. Om ett par veckor ljuder "Den blomstertid nu kommer" och stora och små skolbarn får ett välbehövligt sommarlov på tio veckor.
18.5.2018 - 06.45

En byskola med öppna läromiljöer

Klassrum på tre gånger 90 kvadratmeter, eller sex gånger 45 kvadratmeter. Nya Grännäs skola ger många möjligheter, men slösar inte med utrymmet.
6.5.2018 - 09.02

Helén Kurri

Ledare: Språkbadet i motvind i Lovisa

I Borgå och Sibbo erbjuds finskspråkiga barn språkbad från daghemsåldern till högstadienivå. I Lovisa är däremot intresset för språkbad på svenska så gott som obefintligt. Varför?
13.3.2018 - 06.37

Insändare: Beslut om Borgå skolnät behövs

Diskussionen, besluten och åtgärderna kring skolorna har inte varit konsekventa.
16.2.2018 - 05.45

Karamellregnet varvade upp lågstadieeleverna - se bildspel från penkis i Lovisa.

I Lovisa Gymnasium samlades abiturienterna i år ovanligt tidigt på de två lastbilsflaken, redan strax efter klockan tio.
15.2.2018 - 13.02

Sista gången papper och penna för abiturienterna

I Lovisa samlades abiturienterna både från det finska och svenska gymnasiet till studentskrivning i samma sal för provet i textkompetens. Samtidigt blev det sista gången abiturienterna svarade med penna och papper.
13.2.2018 - 08.30

Mindre skyddsrum för Västra enhetsskolan

Byggnads- och miljönämnden behandlar ansökan om bygglov på tisdag.
8.2.2018 - 15.34

Insändare: Låt psykiatriska sjukskötare stöda undervisningen

Det är viktigt att framhålla att dessa psykiatriska sjukskötare enbart fungerar som stöd i skolvardagen och som stöd för skolgången.
6.2.2018 - 05.55

SFP vill ha samma i Borgå

Projektet har väckt intresse i Borgå, där en fullmäktigemotion efterlyser något motsvarande som i Sibbo.
4.2.2018 - 09.00

Insändare: Alternativa utrymmen behövs i rask takt

Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut!
22.12.2017 - 05.45

Insändare: Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.
24.11.2017 - 05.50

Insändare: Skapa mera jämlikhet mellan språkgrupperna

Varför ges inte de finskspråkiga eleverna samma resurser? Vi anser att detta inte är en språkfråga utan en jämlikhetsfråga.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Elevantalet i klasserna måste få ett tak

Elevupptagningsområdet för varje skola borde begränsas på ett sätt som ser till att ingen av skolorna växer till en okontrollerat stor enhet.
31.10.2017 - 05.55

Här ska hela Vårberga kunna samlas

Efter höstlovet flyttar de två skolorna in, tillsammans med biblioteket och ungdomsverksamheten. Idrottarna, gymnasterna, musikanterna och alla andra får också plats i nya Vårberga bildningscentrum.
28.9.2017 - 16.07

Polisen kallades till Haaga-Helia

En incident på yrkeshögskolan Haaga-Helia har lett till att skolan kopplat in polisen. Det är fråga om elev som betett sig ovanligt.
31.8.2017 - 16.17