skola
»

Karamellregnet varvade upp lågstadieeleverna - se bildspel från penkis i Lovisa.

I Lovisa Gymnasium samlades abiturienterna i år ovanligt tidigt på de två lastbilsflaken, redan strax efter klockan tio.
15.2.2018 - 13.02

Sista gången papper och penna för abiturienterna

I Lovisa samlades abiturienterna både från det finska och svenska gymnasiet till studentskrivning i samma sal för provet i textkompetens. Samtidigt blev det sista gången abiturienterna svarade med penna och papper.
13.2.2018 - 08.30

Mindre skyddsrum för Västra enhetsskolan

Byggnads- och miljönämnden behandlar ansökan om bygglov på tisdag.
8.2.2018 - 15.34

Insändare: Låt psykiatriska sjukskötare stöda undervisningen

Det är viktigt att framhålla att dessa psykiatriska sjukskötare enbart fungerar som stöd i skolvardagen och som stöd för skolgången.
6.2.2018 - 05.55

SFP vill ha samma i Borgå

Projektet har väckt intresse i Borgå, där en fullmäktigemotion efterlyser något motsvarande som i Sibbo.
4.2.2018 - 09.00

Insändare: Alternativa utrymmen behövs i rask takt

Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut!
22.12.2017 - 05.45

Insändare: Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.
24.11.2017 - 05.50

Insändare: Skapa mera jämlikhet mellan språkgrupperna

Varför ges inte de finskspråkiga eleverna samma resurser? Vi anser att detta inte är en språkfråga utan en jämlikhetsfråga.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Elevantalet i klasserna måste få ett tak

Elevupptagningsområdet för varje skola borde begränsas på ett sätt som ser till att ingen av skolorna växer till en okontrollerat stor enhet.
31.10.2017 - 05.55

Här ska hela Vårberga kunna samlas

Efter höstlovet flyttar de två skolorna in, tillsammans med biblioteket och ungdomsverksamheten. Idrottarna, gymnasterna, musikanterna och alla andra får också plats i nya Vårberga bildningscentrum.
28.9.2017 - 16.07

Polisen kallades till Haaga-Helia

En incident på yrkeshögskolan Haaga-Helia har lett till att skolan kopplat in polisen. Det är fråga om elev som betett sig ovanligt.
31.8.2017 - 16.17

Insändare: Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.
29.8.2017 - 05.55

Lugn skolavslutning i hela regionen

Ungdomarna festade lugnt när sommaren välkomnades.
5.6.2017 - 13.50

Björn Vikström

I dag: Den ljusnande framtid är svår

Dagens studerande känner hur de politiska beslutsfattarna flåsar dem i nacken.
2.6.2017 - 06.10

Bodil ser fram mot aktiva pensionsår

Under 38 år års tid har modersmålslärare Bodil Lund fått följa med Borgåungdomars utveckling och trivts med den växelverkan hon haft med ungdomarna.
23.5.2017 - 14.56

Frågan om Nickby hjärta går vidare

Kommunstyrelsen i Sibbo kommer att ta upp frågan om Nickby hjärtas tillbyggnad under sitt sista möte, under sitt mandats nästsista dag.
17.5.2017 - 12.15

Insändare: När blir Tolkis skola färdig?

De som lidit av att ärendet stöts och blöts är barnen och personalen, och såklart kommuninvånarna som betalar kalaset.
5.5.2017 - 05.55

Insändare: Boxby, Salpar och Gumbostrand berörs inte

Söderkulla skola flyttar tillfälligt med till Sipoonlahden koulus utrymmen för att nuvarande utrymmen inte är ändamålsenliga och hälsosamma.
7.4.2017 - 05.50

Räknesätt bakom penningrykte

Två tredjedelar av de 900 000 euro som Borgå stad får i statsstöd för att ordna undervisningen för invandrarbarn hamnar i stadens bottenlösa kassa. Det stämmer inte säger bildningsdirektör Jari Kettunen.
25.3.2017 - 15.30