skola
»

Insändare: Skapa mera jämlikhet mellan språkgrupperna

Varför ges inte de finskspråkiga eleverna samma resurser? Vi anser att detta inte är en språkfråga utan en jämlikhetsfråga.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Elevantalet i klasserna måste få ett tak

Elevupptagningsområdet för varje skola borde begränsas på ett sätt som ser till att ingen av skolorna växer till en okontrollerat stor enhet.
31.10.2017 - 05.55

Här ska hela Vårberga kunna samlas

Efter höstlovet flyttar de två skolorna in, tillsammans med biblioteket och ungdomsverksamheten. Idrottarna, gymnasterna, musikanterna och alla andra får också plats i nya Vårberga bildningscentrum.
28.9.2017 - 16.07

Polisen kallades till Haaga-Helia

En incident på yrkeshögskolan Haaga-Helia har lett till att skolan kopplat in polisen. Det är fråga om elev som betett sig ovanligt.
31.8.2017 - 16.17

Insändare: Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.
29.8.2017 - 05.55

Lugn skolavslutning i hela regionen

Ungdomarna festade lugnt när sommaren välkomnades.
5.6.2017 - 13.50

Björn Vikström

I dag: Den ljusnande framtid är svår

Dagens studerande känner hur de politiska beslutsfattarna flåsar dem i nacken.
2.6.2017 - 06.10

Bodil ser fram mot aktiva pensionsår

Under 38 år års tid har modersmålslärare Bodil Lund fått följa med Borgåungdomars utveckling och trivts med den växelverkan hon haft med ungdomarna.
23.5.2017 - 14.56

Frågan om Nickby hjärta går vidare

Kommunstyrelsen i Sibbo kommer att ta upp frågan om Nickby hjärtas tillbyggnad under sitt sista möte, under sitt mandats nästsista dag.
17.5.2017 - 12.15

Insändare: När blir Tolkis skola färdig?

De som lidit av att ärendet stöts och blöts är barnen och personalen, och såklart kommuninvånarna som betalar kalaset.
5.5.2017 - 05.55

Insändare: Boxby, Salpar och Gumbostrand berörs inte

Söderkulla skola flyttar tillfälligt med till Sipoonlahden koulus utrymmen för att nuvarande utrymmen inte är ändamålsenliga och hälsosamma.
7.4.2017 - 05.50

Räknesätt bakom penningrykte

Två tredjedelar av de 900 000 euro som Borgå stad får i statsstöd för att ordna undervisningen för invandrarbarn hamnar i stadens bottenlösa kassa. Det stämmer inte säger bildningsdirektör Jari Kettunen.
25.3.2017 - 15.30

Helén Kurri

Ledare: Oro för stor skola inte alltid befogad

Stor skola är inte synonymt med dålig skola. Men man måste vara tydlig med hur man tänker jobba för att få en stor skola att fungera tryggt och bra för alla.
7.3.2017 - 08.05

Insändare: Eleverna förtjänar bättre skolor

Nya fullmäktige måste genast ta utbildningsnätet till behandling.
3.3.2017 - 05.55

Insändare: Skapa jämlika förutsättningar för alla elever

Fortsätter utvecklingen som hittills växer skillnaderna mellan barnen och deras skolframgång i de olika socioekonomiska grupperna.
3.3.2017 - 05.50

Insändare: Flytta inte Kyrkoby skola till Nickby hjärta

Många barn uppger i dag att de känner sig hotade av äldre elever.
3.3.2017 - 05.45

Insändare: Staden kan inte strunta i problemen

Uppenbara fel och brister, framför allt hälsovådliga fel måste åtgärdas omgående!
21.2.2017 - 05.55

Insändare: Föräldrarnas skuggrapport är klar

I rapporten finns många siffror som på ett ögonöppnande sätt lägger fokus på hur stor inverkan det har på hela det samhälle Borgå stad med sina byar utgör.
31.1.2017 - 05.55

Motorcykelgäng stöder mobbade Sibbopojken

Motorcykelgänget Tornados fick nervösa blickar när de följde den misshandlade pojken till skolan på torsdagen. På centralkriminalpolisen uppger man att gänget har samröre med grovt kriminella mc-gäng.
26.1.2017 - 14.30