skola
»
Helén Kurri

Ledare: Varje elev måste få lyckas

I Borgå och Lovisa satsar man nu på att stötta särskilt begåvade elever. En kontroversiell fråga som länge har varit nära på tabubelagd att ens diskutera.
18.9.2018 - 06.07

Lärare fick inspiration av varandra

Cirka fyrtio svensk- och finskspråkiga lärare från hela Östnyland samlades i måndags i Konstfabriken för att lära sig av varandra inom ramen för ett nystartat projekt med tutorlärare.
12.9.2018 - 09.36

Insändare: Att stryka gymnastiksalen rimmar illa med Borgås strategi

Jag hoppas att stadsstyrelsen vågar tänka långsiktigt och sätta kostnaden för gymnastiksalen i perspektiv till vad staden kan spara genom ett preventivt och proaktivt agerande.
25.5.2018 - 05.55

Helén Kurri

Ledare: Mod krävs för att flytta sommarlov

Slutspurten i skolorna börjar nu. Om ett par veckor ljuder "Den blomstertid nu kommer" och stora och små skolbarn får ett välbehövligt sommarlov på tio veckor.
18.5.2018 - 06.45

En byskola med öppna läromiljöer

Klassrum på tre gånger 90 kvadratmeter, eller sex gånger 45 kvadratmeter. Nya Grännäs skola ger många möjligheter, men slösar inte med utrymmet.
6.5.2018 - 09.02

Helén Kurri

Ledare: Språkbadet i motvind i Lovisa

I Borgå och Sibbo erbjuds finskspråkiga barn språkbad från daghemsåldern till högstadienivå. I Lovisa är däremot intresset för språkbad på svenska så gott som obefintligt. Varför?
13.3.2018 - 06.37

Insändare: Beslut om Borgå skolnät behövs

Diskussionen, besluten och åtgärderna kring skolorna har inte varit konsekventa.
16.2.2018 - 05.45

Karamellregnet varvade upp lågstadieeleverna - se bildspel från penkis i Lovisa.

I Lovisa Gymnasium samlades abiturienterna i år ovanligt tidigt på de två lastbilsflaken, redan strax efter klockan tio.
15.2.2018 - 13.02

Sista gången papper och penna för abiturienterna

I Lovisa samlades abiturienterna både från det finska och svenska gymnasiet till studentskrivning i samma sal för provet i textkompetens. Samtidigt blev det sista gången abiturienterna svarade med penna och papper.
13.2.2018 - 08.30

Mindre skyddsrum för Västra enhetsskolan

Byggnads- och miljönämnden behandlar ansökan om bygglov på tisdag.
8.2.2018 - 15.34

Insändare: Låt psykiatriska sjukskötare stöda undervisningen

Det är viktigt att framhålla att dessa psykiatriska sjukskötare enbart fungerar som stöd i skolvardagen och som stöd för skolgången.
6.2.2018 - 05.55

SFP vill ha samma i Borgå

Projektet har väckt intresse i Borgå, där en fullmäktigemotion efterlyser något motsvarande som i Sibbo.
4.2.2018 - 09.00

Insändare: Alternativa utrymmen behövs i rask takt

Vi är mycket tacksamma över fullmäktiges beslut!
22.12.2017 - 05.45

Insändare: Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.
24.11.2017 - 05.50

Insändare: Skapa mera jämlikhet mellan språkgrupperna

Varför ges inte de finskspråkiga eleverna samma resurser? Vi anser att detta inte är en språkfråga utan en jämlikhetsfråga.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Elevantalet i klasserna måste få ett tak

Elevupptagningsområdet för varje skola borde begränsas på ett sätt som ser till att ingen av skolorna växer till en okontrollerat stor enhet.
31.10.2017 - 05.55

Här ska hela Vårberga kunna samlas

Efter höstlovet flyttar de två skolorna in, tillsammans med biblioteket och ungdomsverksamheten. Idrottarna, gymnasterna, musikanterna och alla andra får också plats i nya Vårberga bildningscentrum.
28.9.2017 - 16.07

Polisen kallades till Haaga-Helia

En incident på yrkeshögskolan Haaga-Helia har lett till att skolan kopplat in polisen. Det är fråga om elev som betett sig ovanligt.
31.8.2017 - 16.17

Insändare: Skolskjutsprinciperna revideras under hösten

Det är tråkigt att höra att föräldrarna upplever att stadens service inte har fungerat som den ska och detta har vi redan tagit upp med bildningsbyrån.
29.8.2017 - 05.55