skog
»

Granbarkborren slog till i Estbacka

4.12.2019 - 06.57 Premium

Insändare: Förvånande att lobbningen för förbud mot kalavverkning få fortgå oemotsagd

Man kan utan överdrift alltså konstatera att skogsägarna vid kontinuerlig beståndsvård förlorar minst 50 procent av det netto de kunde uppnå med traditionella skogsbruksmetoder.
8.10.2019 - 05.56

Insändare: Borgå måste avstå från skogsavverkningar

Man ska inte heller förringa den prestigevinst som Borgå skulle få genom att satsa på klimat- och skogsskydd.
17.9.2019 - 05.58

Stor oro för skogen i Gammelbacka, möte ordnas den 12 mars

6.3.2019 - 06.45 Premium

Insändare: Jord- och skogsbruket har klimatlösningar

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.
16.10.2018 - 05.55

Namninsamling för att spara parkskog i Gammelbacka

30.4.2017 - 13.19

Borgå vill skydda skogar i Veckjärvi

16.1.2017 - 15.09

I dag: Nyårsönskemål åt skogen

oOm folk vet i vilka skogar hundarna är ”tillåtna” kunde vi undvika situationer där människor blir arga på varandra.
6.1.2017 - 06.05

Ersättningarna för älgskador ses över

11.11.2016 - 07.15

Ledare : Det andra guldet

27.3.2016 - 20.00

Ledare: Ska nationen äga sig själv?

29.2.2016 - 10.37

Demonstration mot avverkning i Lappträsk

23.2.2016 - 13.14

Nu gallras försöksskogen i Lappträsk

22.2.2016 - 12.09