skog
»

Insändare: Borgå måste avstå från skogsavverkningar

Man ska inte heller förringa den prestigevinst som Borgå skulle få genom att satsa på klimat- och skogsskydd.
17.9.2019 - 05.58

Stor oro för skogen i Gammelbacka, möte ordnas den 12 mars

Skogen i Gammelbacka är ett hem för rara fågelarter, fladdermöss och insekter. Naturen är mångfaldig och området är väldigt viktigt för invånarna. Över 300 personer har hittills skrivit på ett initiativ om att skogen ska skyddas.
6.3.2019 - 06.45 Premium

Insändare: Jord- och skogsbruket har klimatlösningar

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.
16.10.2018 - 05.55

Namninsamling för att spara parkskog i Gammelbacka

En del invånare i Gammelbacka motsätter sig att en del av parkskogen planeras få ge vika för bostäder och har startat en namninsamling.
30.4.2017 - 13.57

Borgå vill skydda skogar i Veckjärvi

Totalt 47 hektar skog ska skyddas i Veckjärvi om staten säger ja till Borgå stads ansökan.
16.1.2017 - 15.20

I dag: Nyårsönskemål åt skogen

oOm folk vet i vilka skogar hundarna är ”tillåtna” kunde vi undvika situationer där människor blir arga på varandra.
6.1.2017 - 06.05

Ersättningarna för älgskador ses över

11.11.2016 - 07.25

Ledare : Det andra guldet

27.3.2016 - 20.00

Ledare: Ska nationen äga sig själv?

29.2.2016 - 15.47

Demonstration mot avverkning i Lappträsk

23.2.2016 - 13.48

Nu gallras försöksskogen i Lappträsk

22.2.2016 - 15.29