Insändare: Skolnätsutredningen för östra Borgå, smutsigt politiskt spel?


13.1.2020 - 14.06

Stor principiell fråga

27.11.2019 - 16.00 Premium

Nytt alternativ i östra skol-långdansen

17.9.2019 - 13.55 Premium

Informationsmiss fördröjde barackbygge i Sannäs

13.8.2019 - 08.02 Premium

Insändare: Barnen ska ha nära till skolan

Ge möjligheten att styra barn till de skolor eller bildningscenter som ligger nära oberoende nuvarande elevupptagningsområden och inte styra barnen blint till blivande bildningscenter på nuvarande elevupptagningsområde, ta Ebbo skola som ett exempel.
12.7.2019 - 09.08

Insändare: Ett bildningscenter i Sannäs förenar hela östra Borgå

Sannäs elevupptagningsområde är ett av stadens största och det nya bildningscentret bör gagna hela detta område.
9.7.2019 - 08.40

Insändare: Beslut om det nya bildningscentret ska grundas på förnuft

Den stora tomten alldeles i närheten av det område Borgå stad nu äger och planlägger i Illby står som färdigt för ett bildningscenter.
5.7.2019 - 05.58

Mikrober och PAH-föreningar i skolhusen i Sannäs och Illby

4.7.2019 - 11.03

Insändare: Sannäs är den hållbara placeringen för ett bildningscenter

Landsbygden kring Sannäs är levande och livskraftig. Ett tydligt tecken på detta är att det föds många barn här.
28.6.2019 - 06.02

Nästan 500 svarade på skolenkät

9.5.2019 - 12.16

Insändare: Sannäs skola har utvecklat något enastående

Nu är det hög tid att sätta de fysiska förutsättningarna för en kvalitativ undervisning i skick.
26.3.2019 - 06.57

Med Pippi Långstrump som ledstjärna

22.3.2019 - 06.53 Premium

I Sannäs fungerar framtidens skola redan i dag

18.11.2018 - 08.43

Insändare: Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process.
13.2.2018 - 05.55

Ögonstenen fascinerar unga läsare

28.12.2017 - 15.15

Skolnätet och bildningscentrum engagerar

26.10.2016 - 15.00

Skolorna börjar igen – också i Sannäs

13.8.2016 - 08.00

Nu finns lista för skola i öst

16.6.2016 - 12.32

Skolkämparna aktiverar sig

8.6.2016 - 13.19