Insändare: Ett bildningscenter i Sannäs förenar hela östra Borgå

Sannäs elevupptagningsområde är ett av stadens största och det nya bildningscentret bör gagna hela detta område.
9.7.2019 - 09.08

Insändare: Beslut om det nya bildningscentret ska grundas på förnuft

Den stora tomten alldeles i närheten av det område Borgå stad nu äger och planlägger i Illby står som färdigt för ett bildningscenter.
5.7.2019 - 05.58

Mikrober och PAH-föreningar i skolhusen i Sannäs och Illby

Konditionsundersökningarna av skolbyggnaderna i Sannäs, Illby och Ebbo i Borgå är nu klara. Rivning är det enda alternativet både i Sannäs och i Illby.
4.7.2019 - 11.04

Insändare: Sannäs är den hållbara placeringen för ett bildningscenter

Landsbygden kring Sannäs är levande och livskraftig. Ett tydligt tecken på detta är att det föds många barn här.
28.6.2019 - 06.02

Nästan 500 svarade på skolenkät

Stödet för en skola i Sannäs eller i Illby är nästan lika stort. Viktigast i skolan är att den är frisk och har bra inomhusluft.
9.5.2019 - 12.19

Insändare: Sannäs skola har utvecklat något enastående

Nu är det hög tid att sätta de fysiska förutsättningarna för en kvalitativ undervisning i skick.
26.3.2019 - 06.57

Med Pippi Långstrump som ledstjärna

Sannäs skola lockar lärare och lärarstuderande från när och fjärran på studiebesök. Skolans egen undervisningsmodell där man passionerat och kreativt följer den nya läroplanen väcker beundran och resulterar i flera avhandlingar vid olika högskolor.
22.3.2019 - 06.53 Premium

I Sannäs fungerar framtidens skola redan i dag

Sannäs skola jobbar sedan ett drygt år med temahelheter över ämnesgränserna. Helt enligt den nya läroplanen sätts fokus på att eleverna förutom kunskap också ska lära sig färdigheter och kompetenser i skolan. Skolans undervisningsmodell lyfts nu fram på ett symposium i Tammerfors.
18.11.2018 - 08.43

Insändare: Sannäs skola utvecklar pedagogiken

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i Sannäs skola har väckt stort intresse. Skolan inleder nu forskningssamarbete kring denna process.
13.2.2018 - 05.55

Ögonstenen fascinerar unga läsare

Roshajar, vackra pärlor och äventyr på havet, det finns mycket spänning för unga läsare att uppskatta i Pärlfiskaren, en av kandidaterna för Runeberg Junior-priset.
28.12.2017 - 15.15

Skolnätet och bildningscentrum engagerar

Många är positiva till nytt bildningscentrum i Sannäs. Frågan är om också Epoon koulu borde få plats där.
26.10.2016 - 15.07

Skolorna börjar igen – också i Sannäs

13.8.2016 - 08.00

Nu finns lista för skola i öst

16.6.2016 - 12.35

Skolkämparna aktiverar sig

8.6.2016 - 14.46

Varför vill Borgå inte satsa på den östra sidan?

8.6.2016 - 06.00