Kvaba-reparationen blir inte klar i tid

Nu är det viktigaste att jobbet görs ordentligt, inte att man håller tidtabellen, säger projektchef Pekka Koskimies. Kvarnbackens skolas rektor Anne Smolander är inne på samma linje.
29.1.2019 - 07.32 Premium

Staden bäddar för miljonsanering av Borgågården

Saneringen av Borgågården har länge varit aktuell men skjutits upp. Nu undersöker staden husets skick, därefter uppdateras projektplanen. I början av 2020-talet ska konstskolan ut, för att återvända efter totalrenoveringen och få medborgarinstitutet som granne.
19.10.2018 - 08.00

Saneringen startade i Näse S-market

Aldrig tidigare har S-market i Näse sanerats så totalt som nu. Renoveringen startade i dag, onsdag, och pågår till slutet av mars.
24.1.2018 - 10.24

Kvabarenoveringen planeras

Matsalen, köket och två klassrum i Kvarnbackens skola kommer att flyttas ut i baracker.
21.12.2017 - 15.02

Kvarnbacken får baracker

Reparationerna i Kvarnbackens skola kräver att bottenvåningen utryms under arbetets gång.
24.10.2017 - 08.12

Träd i mängder fälldes vid Gamla Helsingforsvägen – Runebergs gravsten syns bättre och det är bäddat för Mätäjärvis sanering

Träd i mängder har fallit för sågklingan på båda sidorna av Gamla Helsingforsvägen den senaste veckan. Målet är att snygga upp kring begravningsplatsen och bädda för gammal soptippsjord som ska kapslas in.
18.10.2017 - 09.42

Kvabas nygamla byggproblem blir dyra att reparera

Gammalt isoleringsmaterial är ingjutet i skolans sockel. Det organiska materialet har legat i den fuktiga jorden i 60 år och ska nu bort.
13.10.2017 - 13.10

Aurorahallens ytterväggar är fuktskadade

Reparationerna av både Aurorahallen och av Ungdomsishallen försenas.
7.8.2017 - 14.27

Saneringsprojekt prövar Tarkisborna

Den ursprungliga planen var att saneringsprojektet i Tarkis skulle vara klart innan midsommaren. Projektet som gick ut på att sanera kilometervis vattenledning och avlopp stötte redan i våras på ett antal överraskningar som höjt på kostnaderna och satt bybornas tålamod på prov.
28.7.2017 - 10.03

Finnby daghem får vänta på sanering

12.5.2017 - 13.15

Sanering väntar Kvarnbackens vattentorn

Borgå vattens personal har gjort en minutiös undersökning av vattentornet på Kvarnbacken men ännu har man inte funnit orsaken till kolibakterier påträffades i tornet strax efter nyår. Nu väntar en sanering av tornet.
25.1.2017 - 15.30

Museiverket övervakar oljesanering på Kyrkbrinken

27.10.2016 - 14.58

Borgå stads ansvar att sanera Mätäjärvi soptipp

17.8.2016 - 10.35

Tallman koulu renoveras i sommar

18.5.2016 - 11.30