Bättre vägar temat på workshop i Grännäs

Arbetet med tryggare trafik på byvägarna fortsätter i en workshop den 13 mars i Grännäs skola. Projektet började i december med promenader.
6.3.2019 - 07.44

Max Nyberg

Ledare: Igen påmindes vi om riskerna med cyberattacker

Ytterligare en gång kom en skrämmande påminnelse om hur sårbart ett digitalt samhälle är.
18.12.2018 - 07.01

Borgå har installerat en del övervakningskameror, men alla är inte övertygade om att de skulle vara nyttiga

Borgå stad ser nu över reglerna kring övervakningskameror. De har förhindrat ofog på bland annat Lundagatans hälsocentral, men frågan är ändå hur användbara de egentligen är.
9.11.2018 - 06.30

Allt strängare krav på lekparker

Borgå har hela 51 lekplatser. De är av varierande storlek och utrustning. Kraven på säkerheten skärps hela tiden och i dag görs det exempelvis upp en säkerhetsplan för varje lekpark samtidigt som inspektioner måste ske regelbundet.
22.10.2018 - 13.55

Trafiken kring torget oroar Lovisaborna

Lovisaborna har i april och maj kunnat svara på en trafikenkät om övergångsställen, och inte helt överraskande verkar trafikmiljön kring torget väcka mest irritation.
5.6.2018 - 09.07

Uppgiftsförfrågan ledde till konstig tvist om hallstrukturer

Offentlighetsprincipen testas i ett ovanligt fall i Valkom hamn – där ett företag anklagas för att fiska affärshemligheter. Själva hävdar de att de vill förhindra olyckor. Oavsett pekar härvan på säkerhetsbrister i hallbyggen, också i Borgå.
23.3.2018 - 08.10

Största delen använder bilbälte

Bilbälte ger ett bättre skydd om det används rätt, det vet vi alla. Goda nyheter är att de flesta använder bilbälte när de sitter i framsätet, både i och utanför tätorter visar Trafikskyddets uppföljning.
19.3.2018 - 10.11

Trafikverket tar itu med 65 plankorsningar – se listan här

I år anvisar Trafikverket åtta miljoner euro för att öka plankorsningssäkerheten.
15.3.2018 - 11.04

Ett tryggare Köpbacka är målet

Invånarna i Köpbacka i Lovisa har nu möjlighet att säga sitt om tryggheten i byn genom att svara på byaföreningens enkät.
29.10.2017 - 11.10

Stora säkerhetsskillnader i bilarna

I Finland är gamla BMW:n de mest krockglada bilarna, visar färsk statistik. Men det säger ännu ingenting om hur krocksäkra bilarna är.
15.9.2017 - 15.00

Polisen förberedd på superveckoslutet

Det här veckoslutet för med sig stora evenemang i hela regionen. Polisen är medveten om situationen, och budskapet är att man är väl förberedd.
24.8.2017 - 09.00

Trafiksäkerheten granskas i Borgå

24.10.2016 - 15.46

"En del av oron obefogad"

26.8.2016 - 13.51

Frivilliga brandkåren får inte slockna

8.7.2016 - 09.51

Ledare: Storebror ser dig uppifrån

7.7.2016 - 06.00

Invånarna i Lovisa känner sig säkra

1.7.2016 - 09.25

LS: Tungt beväpnad polis undersökte hus i Lovisa

20.6.2016 - 20.47

Strängare sjöfartsregler väcker agg

20.6.2016 - 13.52

Väktare ska göra hälsocentralen lugnare

16.5.2016 - 11.13