"Jag har alltid pynjat på"

Med bil och en släpkärra prydd med texten "FixitFabbe" åker företagaren och mångsysslaren Fabian Brunberg omkring i regionen och hjälper folk med praktiska göromål.
31.7.2018 - 15.26

Ebbovägen fixas men ingen tidtabell för andra vägar

Projektchef Tuomas Vasama vid Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inte ge någon som helst tidtabell för när andra östnyländska vägar än Ebbovägen åtgärdas. Mikaela Nylander (SFP) hoppas att de värsta groparna på Vålaxvägen och Vessövägen fylls då maskinerna ändå är där.
27.6.2018 - 10.02

Fler baracker till Linnajoen koulu

Mikrober i ytterväggarna ska kapslas in och orsaken till varför det finns fiber av mineralull i luften i ett reparerat klassrum ska hittas. Reparationerna fortsätter i Linnajoen koulu i Borgå.
17.5.2018 - 10.40

Nu ska Pääskytien koulu saneras

Skolan på 10 000 kvadratmeter har ett stort reparationsbehov. Utrymmena ska inte genast sättas i användningsförbud men reparationsplaneringen och åtgärderna måste inledas så snabbt som möjligt, säger hälsoinspektören.
25.4.2018 - 10.33

Hindhårbaracker upphandlas för 35 månader

Reparationerna i Hindhår bildningscentrum ska bli klara till årsskiftet.
29.3.2018 - 12.53

Wittenbergsgatan 32 var bäst

Borgå Fastighetsförening har för nittonde året i följd utsett det bästa grundreparationsobjektet i staden, nu för 2017.
14.3.2018 - 11.59

Golven i Hornhattula daghem har renoverats

Under sommaren har man gjort renoveringsarbeten i Hornhattula daghem enligt den byggtekniska undersökning av inomhusluften som blev färdig i början av året, samt den reparationsplan som gjordes utifrån undersökningen.
12.9.2017 - 10.48

Fotbollshallen kan börja byggas

Staden har gjort sin del, nu är det Kokonniemen Palloiluhalli Oy:s tur att ta över.
25.7.2017 - 06.30

Fixarpatrullen rycker ut i Sibbo

11.5.2016 - 11.22