Planerna för torget diskuteras – alla välkomna

Måndagen den 25 november kan den som är intresserad bekanta sig med förslaget till detaljplan för Borgå torg. Förslaget presenteras mellan 17 och 19 i Kulturhuset Grand.
13.11.2019 - 12.42

Ta en virtuell tur längs Mannerheimgatan – med välriktad planering kan paradgatan nå sin fulla potential

Mannerheimgatan, Borgås trädkantade paradgata, är mera en trafiktyngd genomfartsled än en livlig stadsboulevard med stenfotskommers och centrumboende. Östnyland tog en promenad längs huvudstråket med två experter på planläggning och arkitektur och fann gluggar, fulbyggen och feltänk – men också en rad pärlor.
1.10.2019 - 11.31 Premium

Konsulter utreder Citymarketkvarter och saluhall – nya torget börjar också ta form

Nu vill staden veta hur Citymarket/Nimbuskvarteret ska utvecklas och var en saluhall bäst passar in. Även västra infarten granskas samtidigt som stadsplaneringschef Dan Mollgren utvecklar planerna för torget till en ny, konkret nivå.
12.3.2019 - 07.15 Premium

Vill du bo i Borgå Energis gamla hus?

Stadsplaneringsavdelningen i Borgå ordnar ett öppet diskussions- och informationsmöte i morgon, tisdag. Temat för mötet är den detaljplaneändring som beretts för Borgå Energis tomt vid Mannerheimgatan.
11.2.2019 - 17.31

Citymarket på västra åstranden kan vara verklighet om två år – HFD gav grönt ljus för bygget

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte besvärsrätt angående detaljplanen för västra åstranden. Det betyder att detaljplanen för området nu står fast och då finns inga hinder för bygga det omdiskuterade kvarteret som ska innehålla hotell, en Citymarket och bostäder på västra åstranden.
23.1.2019 - 11.31

Sibbo satsar på nytt villaområde i Söderkulla

Snart presenteras planerna för ett villabetonat havsnära bostadsområde norr om Söderkulla gård för allmänheten.
11.1.2019 - 08.20 Premium

Östersundomplanen till ny runda

Den omtalade Östersundomplanen är återigen aktuell för en ny beslutsrunda.
14.9.2018 - 15.30

Lokstallsområdet får lyft av nya planer för Mätäjärvi

Borgå vill bygga bostäder nordost om Johannisbergsvägen intill Mätäjärvi avstjälpningsplats. Saneringsplanen har uppdaterats och om miljötillstånd beviljas har också Harri Kokkomäki nytta av det. Han planerar bygga ut sitt område vid de gamla lokstallen. Till konceptet hör fyra nya trevåningshus.
17.8.2018 - 08.15

Taxistationens öde upp för diskussion

Taxistationens och Matkahuoltos framtid diskuteras nu i samband med att Borgå utvecklar torget. Hyresavtalet för busstationen går ut först i slutet av 2022, men taxistationens avtal gäller för bara ett år åt gången. Borgå taxi förbereder sig för en flytt även om inga beslut fattats.
24.4.2018 - 07.45

Efterlängtad plan är nu aktuell igen

Arbetet med delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle påbörjas nu – genom en möjlighet att delta i planeringen.
23.12.2017 - 10.59

Ett båtvarv som engagerar

Det är söndag och regnet öser ned, men det avskräcker inte alla dem som vill bekanta sig med anrika Wilenius båtvarv. Budskapet är tydligt – varvet måste ges bästa möjliga förutsättningar att fortsätta.
4.12.2017 - 12.20

Skadeståndskrav för Tullbrons planläggning

Företaget Container Finance kräver nästan 200 000 euro på grund av felaktig information om Tullbrons planläggning.
15.8.2017 - 12.57

667 nej för nytt bostadsområde

Parkskogen i Gammelbacka-Hammars får inte bebyggas. En namnadress har överlåtits till stadsstyrelsen.
26.6.2017 - 16.32

Helsingfors vill se raka rör med östmetron

Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors vill se en rak metrodragning österut. Tycker stadsstyrelsen likadant betyder det att skog måste planteras på åkrarna i Västersundom för att järpen ska trivas.
18.4.2017 - 14.51

Planen för hybridbygget godkändes

Med rösterna 29-22 har Borgåfullmäktige godkänt detaljplaneändringen som gör det möjligt att bygga en Citymarket, med hotell och bostäder, på västra åstranden.
13.2.2017 - 22.01

Svidande kritik mot plan för strandkvarter

Byggrätten växer med 43 procent, det planeras en över 200 meter lång, nästan enhetlig byggmassa vid Kokonvägen och 3 våningar blir 5. Grannar känner sig lurade, föreningen Borgå Ådal protesterar vilt och det gör många andra också. Citymarketplanerna väcker starkt motstånd.
9.1.2017 - 15.00

Borgå förstör värdefullt hus, anser museet

1.12.2016 - 16.18

Söderkullaträff om planer och minnen

11.11.2016 - 09.15

Svartbygge blir polisfråga

19.10.2016 - 09.23