Viessmann inleder samarbetsförhandlingar – risk för permitteringar

Permitteringar i Lovisa – räkna med fördröjd service

Lovisas permitteringar blev förvirrad domstolsfråga – borttappat papper snedvred hela ärendet

Juni gav jobb åt en del permitterade östnylänningar

Ingen vanlig postutdelning under sommarfredagar

Permittera eller stoppa rekryteringen, beslutsfattarna får bestämma

Lappträsk permitterar personalen

Ännu inga besked om permitteringar i Borgå, förhandlar en vecka till

Lappträsk i ekonomisk kris – tar till två separata permitteringsrundor

Permitteringar diskuteras i kyrkorådet

Careeria försöker undvika permitteringar

Lovisa avbryter samarbetsförhandlingarna – inga permitteringar

Borgå förhandlar i april med 3–5 miljoner som sparmål

Borgå utreder möjligheten att permittera 1 800 anställda

Konstfabriken stänger

Ensto permitterar under 2020 – behovet utvärderas månatligen

Bussarna stannar och chaufförerna permitteras

Nio får gå från Viessmann