Helén Kurri

Kolumn: Oväntat dyrt biobesök

Det är ju allmänt känt att parkeringsövervakningen i Borgå håller hög klass. Långt utanför stadens gränser vet bilister att här ska man inte klåpa sig när parkeringsavgiften ska betalas, för det kan bli dyrt.
24.8.2019 - 14.29 Premium

Taxibilarna får nya platser

När taxistationerna i centrum och Gammelbacka rivs får bilarna parkera längs flera gator.
17.4.2019 - 17.33

Ny parkeringsplats byggs i centrum

Fyra timmar gratis ska man kunna parkera på den nya parkeringsplatsen som staden bygger i hörnet av Nordenskiöldsgatan och Tullportsgatan. P-platsen är ett svar på behovet av fler parkeringsplatser i centrum.
30.1.2019 - 15.03

Parkering för väldigt smala bilar

Vågar du parkera på Lundagatan?
30.4.2018 - 14.20

Boendetomter kan bli p-områden

Bristen på parkeringsplatser i Hassellunden och Stenkulla i Söderkulla har lett till att en del av tomterna föreslås omvandlas till p-platser.
8.2.2018 - 09.52

Små förändringar att vänta på sjukhusparkeringen

Projektet för att förbättra parkeringen vid Borgå sjukhus fortsätter. Det råder ändå inte bot på platsbristen.
9.10.2017 - 20.00

Felparkerade bilar på Kalkstrandsvägen irriterar men få lösningar i sikte

Måttet börjar bli rågat för företagare och invånare i Kalkstrand, som har tröttnat på åratal av parkeringsproblemen längs med vägen ner till Kalkstrands brygga.
19.7.2017 - 10.15

Parkering i Borgå som hittills

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på tisdagskvällen att Borgå inte ska övergå till att använda parkeringsskiva på hela sitt område. Avgifterna hålls kvar.
24.5.2017 - 10.30

Stopp för p-betalning med app

Kommuntekniken i Borgå avslutar samarbetet med Nextpark och från och med mitten av maj går det inte att parkera och betala p-avgiften via företagets mobilapplikation.
27.2.2017 - 15.55

Avgiftsbelagd parkering vid sjukhuset

De fyra första timmarna kostar det en euro per timme på parkeringsområdena närmast sjukhusets ingång. Den som parkerar måste också meddela bilens registernummer.
2.1.2017 - 15.14

Borgå vill ha sina parkeringspengar

Det blev långt minus i kassan då Borgå på försök halverade parkeringsavgiften i centrum. Härefter får bilisterna punga ut med 2 euro per timme året om. Privata aktörer erbjuder lägre priser.
21.11.2016 - 12.40

Lördagsparkera gratis kring julen

Borgå bjuder på parkeringsavgifterna på lördagarna före och efter jul.
17.11.2016 - 09.14

Fler p-platser vid Näse gård

16.11.2016 - 08.14

Sjukhusparkeringen blev större

1.11.2016 - 15.49

Parkeringsstrul vid hvc i Näse

12.8.2016 - 09.55

Företagarna nöjda med parkeringsrean

8.7.2016 - 10.00

"Staden har åtgärdat parkeringsproblem och brister"

1.6.2016 - 10.51

Parkering viks för bussar

6.5.2016 - 09.50

Parkeringsmotion klingar för döva öron

28.4.2016 - 09.55