Nickby Hjärta kostar några miljoner mer än planerat

Utvidgningen av Nickby Hjärta blir dyrare än väntat. Kommunfullmäktige i Sibbo beslutade i måndags att satsa 13,3 miljoner euro på att bygga ut skolcentret. Det är drygt 3 miljoner mera än det ursprungliga kostnadsförslaget.
28.3.2019 - 06.15

Motförslaget segrade – daghemmet i Nickby hjärta blir tvåspråkigt

Bildningsutskottet i Sibbo tog på måndagen beslut om att det ska ordnas småbarnspedagogik både på finska och på svenska i Nickby Hjärtas daghem.
25.9.2018 - 14.19

Nickby hjärta upphandlas på nytt

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Processen startas därför på nytt.
11.9.2018 - 11.17

Konstig lukt undersöktes i Nickby hjärta

Innertaket öppnades och undersöktes efter att man upptäckt en konstig lukt i en av korridorerna i Nickby hjärta.
5.8.2017 - 10.55

Tillbygge av Nickby hjärta godkändes

Efter omröstning, där SFP-truppen sprack ordentligt, kunde kommunstyrelsen i Sibbo godkänna beredarens förslag om att tillbyggnaden av Nickby hjärta även omfattar en finsk lågstadieskola.
31.5.2017 - 07.41

Nickby hjärtas framtid avgörs på tisdag

Det tar alltför lång tid att bygga en ny fristående finsk lågstadieskola i Nickby och dessutom blir det dyrt, visar tjänstemannaberedningen.
26.5.2017 - 17.07

Frågan om Nickby hjärta går vidare

Kommunstyrelsen i Sibbo kommer att ta upp frågan om Nickby hjärtas tillbyggnad under sitt sista möte, under sitt mandats nästsista dag.
17.5.2017 - 12.15

Inga yngre barn i Nickby hjärta

16.5.2017 - 12.31

Inomhusluften i Nickby hjärta ska trots allt utredas

Misstankarna om dålig inomhusluft i Nickby hjärta steg upp till ytan då Sibbofullmäktige diskuterade en motion om att inleda regelbundna enkätundersökningar om skolornas inomhusluft.
25.4.2017 - 16.53

Nickby hjärta inte symtomfritt

De misstankar om dålig inomhusluft i Nickby hjärta som Östnyland skrev om för en tid sedan har utmynnat i några anmälningar om symtom.
21.4.2017 - 14.53

OK Trian redo för gigantisk sommar

Orienteringsentusiasterna i Östnyland behöver inte gå hungriga i sommar. Inom loppet av drygt tre månader arrangeras en handfull stora arrangemang i skogarna omkring regionen.
21.4.2017 - 06.17

Prat om luftproblem i Nickby hjärta

På tjänstemannasidan tillbakavisar man ryktena om inomhusluftproblem i Nickby hjärta. Uppgifterna kom som en överraskning, men man tillägger att saken ändå reds ut.
15.3.2017 - 10.33

Helén Kurri

Ledare: Oro för stor skola inte alltid befogad

Stor skola är inte synonymt med dålig skola. Men man måste vara tydlig med hur man tänker jobba för att få en stor skola att fungera tryggt och bra för alla.
7.3.2017 - 08.05

Kyrkoby skolas föräldrar på barrikaderna

2.3.2017 - 16.14

Ännu större Nickby hjärta är inte ett barnvänligt alternativ

Projektplanen för utbyggnaden av Nickby hjärta godkändes i höstas. På tisdag ska både svenska och finska utbildningssektionen ta ställning till vilka skolor ska finnas under samma stora tak i framtiden.
2.2.2017 - 15.00

Växtvärk i Nickby hjärta

15.11.2016 - 07.07

Språkbadet får stanna vid Alvägen

19.10.2016 - 09.37

Två skolor, ett skolhus och en gemenskap

Två månader in på det första gemensamma läsåret trivs både elever och lärare i Nickby hjärta. Samvaron och samarbetet mellan de två skolorna blir starkare ju mer man lär känna varandra.
13.10.2016 - 09.03

Fest hela dagen när Nickby hjärta invigdes

7.10.2016 - 16.00