Avgörande i ytterst jämn omröstning – Nickby gård planeras igen för fler invånare

Hotet mot Nickby gårds rekreationsområde

Dragkampen om planeringen av Nickby gård fortsätter: Kommundirektören använder sin övertagningsrätt

Tillbaka till ritbordet: Planerna för Nickby gård ändras igen

Detaljplanen för Nickby gård bordlades – "Jag är inte beredd att godkänna planen"

Så här beaktas invånarkritiken i planeringen av Nickby gård: Mer småhusbetonat, mera skog, nytt skidspår och något färre invånare.

Skadade träd fälls vid Nickby gård

1522 personer skrev på vädjan om reviderade byggplaner i Nickby

Vad beslöt kommunstyrelsen i Sibbo egentligen?

Kritik är inte hätskhet, och motstånd kan bottna i fakta

Morgondagens Nickby skapas nu

Bosättningsområdet planeras för tätt

Arbetet med detaljplanen för Nickby gård är en balansgång mellan olika intressen – inga åsikter hamnar i skräpkorgen, lovar man på kommunen

Sibbo planerar boende vid järnvägen: "Vore dumt att inte utnyttja banan"

Planen är överdimensionerad

Detaljplanearbetet för Nickby gård: Målet är att bevara friluftslederna

Invånarna kommer att höras

Hotat kulturlandskap

86 hektar och 3 000 nya invånare – Nickby gårds centrum är ett av de största planläggningsprojekten i Sibbos historia – kan vara avgörande för persontågstrafiken