Dolda historier väcks till liv

Historier om platser i nationalstadsparken har redan länge legat framme på stadens webb. De har utformats främst med tanke på skolorna, som ändå inte känt till saken. Strömborgska skolan ordnar nu en stadsorientering för sjuorna med historierna som färdkarta och de ska också tas med i undervisningen.
28.8.2018 - 09.00

Naturskyddare säger nej till nya Citymarket

Den nyländska avdelningen i Finlands naturskyddsförbund motsätter sig att man bygger en Citymarket på västra åstranden. Bygget skulle störa naturen i nationalstadsparken. Se video.
16.4.2018 - 09.51

Borgå vill sjösätta egen ark

Det finns inga konkreta beslut men i bästa fall har Borgå år 2025 ett nytt besöksmål intill Konstfabriken som kombinerar konst, natur och kulturhistoria. Målet för Arken, som centret kallas, är att locka 100 000 nya besökare på årsbasis.
22.3.2018 - 16.05

Borgå utvecklas till rutternas stad

Nationalstadsparkerna i Finland ska marknadsföras internationellt med fokus på naturvärden och kulturarv. Beslutet omfattar även Borgå, vars nationalstadspark snart också får intressant skyltning. Borgå kan överlag bli en rutternas stad, där bland annat turistguiderna har en synlig roll.
16.3.2018 - 07.45

Insändare: Hur bra marknadsförs nationalstadsparken?

Nationalstadsparken borde vara en outsinlig brunn för att skapa guidade och ledda turer såsom historiska och kulturhistoriska vandringar, fototurer med mera.
21.7.2017 - 05.50

"Minska trycket på Gamla stan"

Miljörådet Jukka-Pekka Flander vid Miljöministeriet säger att Borgå borde sträva efter att minska trycket på den gamla stadsdelen och styra turister också till andra platser. Borgå har inte bara en navel.
19.7.2017 - 14.07