Många namn för ombudspost

Hindhår byaförening har på sex dagar samlat 720 underteckningar på sin namnlista.
22.2.2018 - 10.14

"Bara ett sätt att trycka ner de arbetslösa"

– Aktiveringsmodellen tjänar inte sitt syfte, det enda den gör är att skapa större illamående bland de arbetslösa, säger Joe Inkeroinen. Han var en av undertecknarna när SDP och Vänsterförbundet samlade in namn för medborgarinitiativet mot aktiveringsmodellen.
11.1.2018 - 17.03

Namninsamling mot aktiveringsmodellen

Socialdemokraterna och Västerförbundet i Borgå gör gemensam sak och samlar namnunderskrifter på torsdag.
9.1.2018 - 10.52

Uppvaktning för församlingshemmet

Alla 2 076 underskrifter av Borgåbor som vill bevara det svenska församlingshemmet överlämnades på torsdagen till gemensamma kyrkorådet.
16.11.2017 - 17.45

Domkyrkoförsamlingen ryter till

Det nya förslaget till fastighetsstrategi måste förkastas, kräver svenska församlingsrådet i ett utlåtande till gemensamma kyrkorådet i Borgå samfällighet. Strategin kan leda till att den svenska församlingens medlemmar diskrimineras.
9.11.2017 - 16.02

2 076 namn för församlingshemmet

Det finns två namnlistor, den ena med 1 610 namn, och den andra med 466 namn, för att bevara svenska församlingshemmet i Borgå. Båda listorna kommer att överräckas till gemensamma kyrkorådet.
9.11.2017 - 16.02

667 nej för nytt bostadsområde

Parkskogen i Gammelbacka-Hammars får inte bebyggas. En namnadress har överlåtits till stadsstyrelsen.
26.6.2017 - 16.40

Helén Kurri

Pensionärer på barrikaderna


13.4.2017 - 08.20

Namn samlas in för Kyrkoby skola

Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola har startat en namninsamling för att skolan ska få stanna kvar i sina nuvarande lokaler och inte flyttas till Nickby Hjärta.
30.11.2016 - 10.14

Bistert besked från KSF-ledningen

22.6.2016 - 14.44

Tolkisbor upp till kamp för sin skola

7.6.2016 - 16.01

Lovisaelever vill ha sin matematiklärare kvar

17.5.2016 - 14.57

150 namn för gammal träskola

21.1.2016 - 16.16