Valkomplanerna går vidare – ordförande kritisk till hur allt gått till

Delgeneralplanen för Valkom och dess närområden påskyndas, slog nämnden fast på torsdagen. Beslutet har att göra med hamnens grannars oro över att kanske tvingas lämna sina hem.
25.11.2019 - 07.21 Premium

Delar av Valkom ska tömmas på invånare – men hamnen ser inte det så

I början av november kallade Lovisa Hamnfastigheter till ett möte med grannarna för att diskutera framtiden. Två av stadens företag har börjat köpa upp fastigheter i området, och det har varit tal om tvångsinlösningar i framtiden. Men grannarna har inte blivit något klokare om vad som egentligen händer, eller om de tvingas flytta.
22.11.2019 - 07.01 Premium

Bullret i Lovisa hamn är domstolsfråga

Besvär mot beslutet att tillåta hantering av metallavfall behandlas nu i förvaltningsdomstolen. Miljöhälsosektionen i Borgå kommenterar domstolsärendet i rent allmänna termer.
31.10.2019 - 06.51 Premium

Café Saltbodan fick väderskydd

Den som undrar vad som händer med Café Saltbodan efter den allvarliga eldsvådan i slutet av augusti kanske blir nöjd att väderskyddet är på plats.
20.9.2019 - 18.32

Tidigare Nordströmanställda fick sina straff sänkta

De två tidigare anställda inom Nordström group som förra året dömdes till omfattande skadestånd på grund av missbruk av förtroendeställning har fått sina straff sänkta i Helsingfors hovrätt, skriver Loviisan Sanomat.
2.5.2019 - 07.33

Klenvirke orsakade mycket jobb i Lovisahamnen i fjol

Trafikmängderna i hamnen i Lovisa ökade för andra året i följd. Exporten av klenvirke gick bäst och där noterades en fjorton gånger så stor fraktmängd jämfört med året innan.
11.2.2019 - 06.30

Lovisa hamns kolhögar blev rättsfall

Energiföretaget Lahti energia står åtalat för miljöförstöring. Orsaken är bland annat alltför stora kolhögar i Lovisa hamn.
15.11.2017 - 14.53

Lovisa hamn är en av landets minsta med goda chanser att växa

I Valkom finns en av landets minsta exporthamnar, men nya affärsmodeller och det fina läget på sju minuters avstånd från motorvägen attraherar allt fler nya kunder.
2.11.2017 - 18.50

Koltransporterna tog ett steg vidare

Lovisa hamns koltransporter blir sannolikt verklighet. För hamnen betyder det intäkter, för grannarna i värsta fall damm – igen.
7.10.2017 - 08.00

Större lager ger mera export av spannmål

Inom två år kommer exporten av spannmål via Lovisa Hamn att ha fördubblats, spår företaget Suomen Viljavas vd. Företaget har investerat stort i hamnen.
18.9.2017 - 15.46

Nytt stenkolberg i Lovisa hamn

Lovisa hamn har anhållit om miljölov för förvaring av stenkol i hamnen – igen. Anhållan gäller samma plats där stenkol förvarats tidigare, men den här gången gäller lovet stenkol av ett helt annat slag.
18.9.2017 - 15.45

Skeppsbron är sommarrummet där alla är välkomna

Ett havsnära, trivsamt vardagsrum för alla. Det är något som få städer klarar av. Men på Skeppsbron i Lovisa trivs ortsborna jämsides med besökare från grannstäderna och till och med huvudstaden.
23.6.2017 - 15.19

Äntligen grönt ljus för varv i Lovisa

Suomenlahden telakka, tidigare Borgå varv, etablerar sig i Valkom hamn i Lovisa, ger nya arbetstillfällen och en vitamininjektion för hela staden.
13.4.2017 - 10.04

Hamnavtalet skrevs under

Efter att besvärstiden gick ut blev det dags att skriva under avtalet mellan Lovisa hamn och Helsingfors hamn.
13.12.2016 - 14.41

Hamnbeslutet tas om i Lovisa

20.9.2016 - 08.26

Inget hokuspokus, men fruktbart samarbete

30.8.2016 - 18.00