Lovisa hamn vill börja med flisning

17.8.2021 - 17.30 Premium

Lång domstolsprocess är nu slut – Lovisa hamn fortsätter hantera kol och metall

29.6.2021 - 15.26 Premium

Nu har alla utlåtanden och åsikter om den planerade kemikalieterminalens MKB-program har lämnats in - Lovisa hamns öde väcker stort intresse

23.6.2021 - 19.39 Premium

Många frågor men få svar om kemikalieterminalen i Valkom

2.6.2021 - 15.30 Premium

Infomöte om kemikalieterminalen i Lovisa hamn: Skicka in dina frågor till företaget fram till klockan 15 i dag!

1.6.2021 - 09.21

Bensen, metyl-tert-butyleter och styren är bara några av kemikalierna som ska förvaras i Valkom – så här ser den planerade terminalen ut

21.5.2021 - 06.30 Premium

Lovisabor demonstrerade mot hamnplanerna – redan nu är överklagan säker

29.4.2021 - 11.30

Kemikalieterminalen på god väg att förverkligas – innebär jobb för ett dussintal personer

27.4.2021 - 06.30 Premium

Lovisa hamn gick på plus trots coronaåret

8.2.2021 - 19.30

Lovisa satsar mer pengar på tågbanan: "Kustbanan är en stor framtidsfråga för Lovisanejden"

14.10.2020 - 16.31 Premium

Lovisa hamn växer – modern kemikalieterminal byggs på utfyllnadsjord

7.10.2020 - 15.15

Lovisa Bostäders lånepengar blev del av hamnprocessen kring Estlandstriangeln

11.9.2020 - 11.15 Premium

Lovisa hamn drömmer om roro-trafik – grannarna ännu osäkra på framtiden

7.5.2020 - 06.30 Premium

Hamnchefen: Beskedet att Stora Enso flyttar kom som en överraskning

23.1.2020 - 16.23

Ledare

29.11.2019 - 07.13 Premium

Valkomplanerna går vidare – ordförande kritisk till hur allt gått till

25.11.2019 - 07.21 Premium

Delar av Valkom ska tömmas på invånare – men hamnen ser inte det så

22.11.2019 - 07.01 Premium

Bullret i Lovisa hamn är domstolsfråga

31.10.2019 - 06.51 Premium

Café Saltbodan fick väderskydd

20.9.2019 - 18.32