Lovisa fylls av liv under tre veckor

Lovisa festveckor expanderar kraftigt i år både gällande tidsrymden och utbudet. Det fanns en tid när man bara talade om Lovisaveckan i singularis, det vill säga en enda vecka om året. Men genom att delvis ta modell av Helsingfors festspel, har också Lovisa i allt högre grad lyckats etablera sig som seriös och mångsidig evenemangsstad.
16.8.2019 - 10.33