Reformerna drabbar östra Nyland

Både demokrati och ekonomi kommer att lida av vård- och landskapsreformen anser företrädare för de östnyländska kommunerna.
18.5.2018 - 15.04

Det går illa för Borgå efter reformerna

Borgås ledande tjänstemän litar inte på Finansministeriets uträkningar om Borgåekonomin. Och om genomsnittsräntan stiger, vilket man kan räkna med, blir det problem med stadens stora lånebörda.
29.3.2018 - 11.02

Service för äldre måste vara lätt att nå

Familje- och grundtrygghetsminister Annika Saarikko ställde många frågor vid sitt besök i Borgå i Äppelbackens servicecentrum.
12.2.2018 - 16.17

Helén Kurri

Ledare: Fem val på två år


9.2.2018 - 08.13

Borgå säger nej till valfrihetslagen

Stadsstyrelsen gillar inte förslaget om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.
5.12.2017 - 10.36

Borgåanställd gör vårdutredning om Östnyland

Eva Storgårds namn har försvunnit från listan över utredare vid Nylands förbund.
23.10.2017 - 15.20

Insändare: Landskapsreformen är århundradets bluff

Ingen vet vilka de ekonomiska effekterna av landskapsreformen är, däremot vet vi väl vilka förlorarna är.
20.10.2017 - 05.55

Östnyland har små möjligheter att påverka det nya landskapet

De östnyländska kommunernas ledande beslutsfattare och kommundirektörer har träffat landskapsdirektören och fört fram regionens åsikter.
6.10.2017 - 14.29

"Reform ett hot mot demokratin"

Tjugotvå kommundirektörer i Nyland är oroliga för demokratin om landskapslagen förverkligas i sin nuvarande form.
20.2.2017 - 17.03

Östra Nylands räddningsverk ska bevaras

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula vill inte ge upp regionens räddningsverk för en gemensam räddningsverksamhet på landskapsnivå.
17.2.2017 - 12.51

Helén Kurri

Ledare: Vårdreformen kommer. Är du redo?

Ibland väcks tanken: kanske inte alla politiker inom regeringen heller tror på Reformen.
31.1.2017 - 06.00

Ledare: Sol och vår i vetenskapen

15.2.2016 - 14.13