kyrkan
»

Tack och lov

En försäljning av det svenska församlingshemmet skulle inte ha löst hela problemet, men nog öppnat ett sår som skulle vara mycket svårläkt på sikt.
1.12.2017 - 05.55

Insändare: Fastighetsstrategin och församlingarnas framtid

"Kyrkofullmäktiges ordförande får tyvärr i sin insändare det att se ut som om vi i Borgå svenska domkyrkoförsamling främst skulle bry oss om kulturhistoriska värden framom verksamheten då vi försvarar vårt församlingshem."
3.10.2017 - 05.50

Insändare: Vi tryggar församlingarnas framtida verksamhet genom gemensamma fastigheter

Uppdateringen av fastighetsstrategin har i Borgå kyrkliga samfällighet varit en svår och känslosam process. Församlingarnas alla utrymmen är viktiga och bekanta för oss på många olika sätt. Att uppnå ett beslut som alla församlingsmedlemmar skulle vara nöjda men kommer knappast att hända.
29.9.2017 - 05.55

I dag: Krocken vid altaret

Det har alltid funnits domedagspredikanter som enträget ropar ut vilka åsikter som leder till moralisk undergång och förtappelse.
7.3.2017 - 06.10

Helén Kurri

Ledare: Ny lag garanterar inte jämlik behandling

I övriga nordiska länder viger kyrkan samkönade par. När är finska kyrkan mogen att ta samma steg?
24.2.2017 - 06.00

Östnyländska präster viger inte ännu par av samma kön

Prästerna i de svenskspråkiga församlingarna i Östnyland tänker inte viga par av samma kön när den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft i början av mars. Det är inte tillåtet i kyrkolagen. Magistraten däremot väntar sig en livlig vigselvår.
24.2.2017 - 06.07

Prästens uppdrag ska inte privatiseras

Borgåprästen Fred Wilén lyfter i sin blogg fram frågan om prästernas revir och reglerna kring förrättningar som görs på "främmande" mark.
6.1.2017 - 17.38

Komplicerad fråga om papperslösa

Hur Borgå stad ska förhålla sig till papperslösa är ännu öppet. Meningen är att försöka få ett samarbete med församlingarna.
2.1.2017 - 07.09

Isnäselever bjöd på kniviga biskopsfrågor

2.12.2016 - 15.20

Sju församlingar ska helst inte få bli två

24.10.2016 - 09.13

Kyrkoskatten oförändrad

18.10.2016 - 09.46

Församlingarna uttrycker oro för de papperslösa

30.9.2016 - 13.08

I dag: Unga ledare

9.8.2016 - 06.00

Gospel Riders besökte Pellinge

15.7.2016 - 10.43

Församlingråd positivt till sammangång

1.6.2016 - 14.50

Tio år sedan Domkyrkan stod i lågor

27.5.2016 - 14.14

En del ansluter sig till kyrkan igen

19.4.2016 - 06.00

Kyrkan står kvar, trots allt

19.4.2016 - 06.00

Stäng gränserna använde central kristen symbol fel

1.2.2016 - 14.28