Kultur är roligt tycker ny koordinator

Henrik Lindqvist har en månad bakom sig som utställningskoordinator i Konstfabriken. Sedan ett par veckor är han nybliven Hindhårbo i huset som hans farfar byggde i början av 1950-talet.
17.4.2018 - 10.39

Det viktigaste i livet är äventyret

Äventyr – kort och gott – det är namnet på Markku Arantilas lekfulla utställning i Konsthallen där fantastiska upplevelser målas i akvarell.
10.4.2018 - 17.50

Konstnärer undersöker livets föränderlighet

Omgivning, identitet och samhällets obeständighet fungerar som gemensam nämnare för de sex konstnärerna i kollektivet Kunst. Facts of life, livets fakta, heter deras utställning i Konsthallen i Borgå.
26.10.2017 - 09.32

Kvällar med konst i Konsthallen

Borgåkonstnärer hälsar intresserade välkomna till tre höstkvällar i konstens tecken. Platsen är Konsthallen i Konstfabriken.
2.10.2017 - 20.11

Alla behöver vi bli sedda

Nokiabaserade konstnären Heli Penttinen fokuserar på blickar. I Konsthallen ställer hon ut sen serie verk som tar fasta på hur viktigt det är att är att bli sedd, men också på känslan då man väl är i blickfånget.
26.8.2017 - 10.50

Hyvingekonst och ungas vandringsexpo

Två veterankonstnärer från Hyvinge och unga konststuderande från Prakticum i Helsingfors och Xenter/Tumba gymnasium i Sverige ställer ut i Konsthallen respektive Hörnan.
24.3.2017 - 11.30