Hällfors lämnar Lappträskpolitiken

När Christoffer Hällfors (SFP) blir Sibbobo vid årsskiftet innebär det samtidigt att han avstår från sina förtroendeuppdrag i Lappträsk.
18.11.2019 - 14.31 Premium

Nya byggnadsordningen införs i Sibbo – förutom på en punkt

Endast en specifik del av den förnyade byggnadsordningen i Sibbo kommer inte att träda i kraft, beslöt kommunstyrelsen på tisdagen.
13.2.2019 - 09.52

Behovet av gång- och cykelvägar i Sibbo utreds nästa år

I kväll tar tekniska utskottet i Sibbo ställning till SFP-gruppens motion om att kommunen ska ta sitt ansvar för att garantera invånarnas trygghet i trafiken.
3.12.2018 - 09.49

Sibbo belönar personalen

Tjänstemännen och arbetstagarna i Sibbo kan räkna med 200 euro extra i oktober.
20.6.2018 - 15.56

Byskolorna håller måttet

På onsdagen fick bildningsutskottet bekanta sig med en detaljerad analys av byskolornas skick och om vilka investeringar som behövs.
31.5.2018 - 14.06

Sibbo ska köpa traktor

Kommunens nuvarande traktorer är gamla och de motsvarar inte längre kraven för att arbetet ska kunna uträttas smidigt.
12.4.2018 - 12.51

Sibbo har valt ny ekonomidirektör

Pekka Kivilevo har valts till ny ekonomidirektör i Sibbo.
11.4.2018 - 09.35

Utredning om hobbyer för barn föreslås

I slutet av 2016 föreslog Juha Salo (Saml) och 32 andra fullmäktigeledamöter i en motion att Sibbo låter göra en kortfattad kartläggning om 5–16-åriga barns möjligheter till hobbyverksamhet i kommunen.
5.3.2018 - 15.48

Idrottsplanen i Söderkulla rustas upp i sommar

Fritidssektionen i Sibbo tar på tisdag ställning till en fullmäktigemotion som lämnats in av Kaj Lindqvist (SFP) och trettio andra ledamöter i början av 2017. I motionen önskar undertecknarna att konstgräset på idrottsplanen i Söderkulla ska förnyas.
5.3.2018 - 15.08

Sibbo önskar snabb domstolsbehandling

Kommunstyrelsen i Sibbo anser att de besvär som lämnades in mot den nya byggnadsordningen saknar grund. Dessutom vill man att besväranden, Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt, står för rättegångskostnaderna.
28.2.2018 - 15.01

Förhandlingar om båthamn i Sibboviken

Sibbo kommun förhandlar med en företagare om att skapa en ny småbåtshamn i Sibboviken.
28.2.2018 - 10.34

Ny psykologtjänst kan inrättas i Sibbo

På tisdag tar kommunstyrelsen i Sibbo beslut om man ska inrätta en psykologtjänst i stället för en sjukvårdarbefattning år 2018.
23.2.2018 - 10.20

Boendetomter kan bli p-områden

Bristen på parkeringsplatser i Hassellunden och Stenkulla i Söderkulla har lett till att en del av tomterna föreslås omvandlas till p-platser.
8.2.2018 - 09.52

Sibbo vill utreda bussturer till Bastukärr

Under tisdagens kommunstyrelsemöte i Sibbo kom frågan om bussförbindelser mellan Nickby och Inex Partners logistikcentral i Bastukärr upp till diskussion.
8.2.2018 - 09.48

Markförsäljningen gick inte som planerat i Sibbo

I budgeten för 2017 hade Sibbo räknat med inkomster från markförsäljningen till ett värde av 6,6 miljoner euro. De verkliga inkomsterna blev ändå bara kring 2,4 euro.
7.2.2018 - 16.28

Invånarna ska tas med i budgeteringen

Kommunstyrelsen i Sibbo har behandlat motionen om att göra kommuninvånarna mer delaktiga i uppgörandet av kommunens budget.
7.2.2018 - 14.45

"Det är en ideologisk besvärsskrift"

I Sibbo är man upprörd över det besvär som lämnades in mot den nya byggnadsordningen och röster höjs om att det är ideologiskt, inte juridiskt, motiverat. På Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt, som lämnade i besvärsskriften, är man av annan åsikt.
5.2.2018 - 15.43

Strategin och nytt varumärke ska lotsa Sibbo

Sibbos strategiska placering intill en mängd livskraftiga områden måste kunna utnyttjas maximalt. Det slår beslutsfattarna fast i sin strategiska arbetsplan för de närmaste åren.
30.1.2018 - 09.19

Detaljplan för återvinningscentral till påseende

Den planerade återvinningscentralen i Nickby ska enligt planerna ligga på det nuvarande stenbrytningsområdet vid Oljevägen vid gränsen till Borgå.
23.1.2018 - 10.58