Sibbo vill utreda bussturer till Bastukärr

Under tisdagens kommunstyrelsemöte i Sibbo kom frågan om bussförbindelser mellan Nickby och Inex Partners logistikcentral i Bastukärr upp till diskussion.
8.2.2018 - 09.48

Markförsäljningen gick inte som planerat i Sibbo

I budgeten för 2017 hade Sibbo räknat med inkomster från markförsäljningen till ett värde av 6,6 miljoner euro. De verkliga inkomsterna blev ändå bara kring 2,4 euro.
7.2.2018 - 16.29

Invånarna ska tas med i budgeteringen

Kommunstyrelsen i Sibbo har behandlat motionen om att göra kommuninvånarna mer delaktiga i uppgörandet av kommunens budget.
7.2.2018 - 14.50

"Det är en ideologisk besvärsskrift"

I Sibbo är man upprörd över det besvär som lämnades in mot den nya byggnadsordningen och röster höjs om att det är ideologiskt, inte juridiskt, motiverat. På Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt, som lämnade i besvärsskriften, är man av annan åsikt.
5.2.2018 - 15.44

Strategin och nytt varumärke ska lotsa Sibbo

Sibbos strategiska placering intill en mängd livskraftiga områden måste kunna utnyttjas maximalt. Det slår beslutsfattarna fast i sin strategiska arbetsplan för de närmaste åren.
30.1.2018 - 09.38

Detaljplan för återvinningscentral till påseende

Den planerade återvinningscentralen i Nickby ska enligt planerna ligga på det nuvarande stenbrytningsområdet vid Oljevägen vid gränsen till Borgå.
23.1.2018 - 10.58

Runebergs daghem kan bytas bort nästa vecka

Den 16 januari tar kommunstyrelsen i Sibbo ställning till byteshandeln där Runebergs före detta daghem enligt förslag byts mot Villa Soltuna.
8.1.2018 - 10.24

Stora förändringar på gång i Nickby

Nickby centrum utvecklas kraftigt under de närmaste åren. De största förändringarna sker på västra sidan om Stora Byvägen, vid Nickby Hjärta och vid Sockengården.
7.12.2017 - 15.42

Sibbobor önskar sig löptrappor

Idrottstjänsterna i Sibbo ska utreda hur man kan bygga löptrappor i kommunen och vilken nytta kommuninvånarna kan ha av dem.
5.12.2017 - 13.31

Borttappat utlåtande ledde till ny behandling

Kommunstyrelsen i Sibbo samlades på måndagen för att behandla ett enda ärende: Museiverkets utlåtande om förslaget till ny byggnadsordning.
5.12.2017 - 13.06

Tre delar på Jocke Lybecks uppgifter

De grönas fullmäktigegrupp i Borgå har bestämt vem som ska ta över den framlidne fullmäktigeledamoten Joakim "Jocke" Lybecks politiska uppdrag.
14.11.2017 - 14.37

Nytt avtal för skjutbana i Strömfors

Lovisa ingår ett tjugoårigt arrendeavtal med viltvårdsföreningen Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistys om skjutbanan i Strömfors. Det bestämde stadsstyrelsen på måndagen.
14.11.2017 - 14.10

Investeringstakten utmaning för Sibbo

Sibbo kommuns resultat för i år ser ut att bli cirka 1,6 miljoner euro på plus vilket är bättre än budgeterat. Under sitt möte på måndagen behandlade kommunstyrelsenbudgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2018–2020.
18.10.2017 - 15.53

Inkomstskatten på samma nivå i Sibbo

Kommunstyrelsen i Sibbo behandlade inkomstskatten och fastighetsskatteprocenterna för nästa år under sitt möte på måndagen.
17.10.2017 - 12.48

"Man grovtrampar på barnens rättigheter"

– Att höra barnen var bara en formalitet, beslutet om att de ska bort från Sibbo var redan taget. Det anser Lars Ådahl som är ytterst kritisk till hur Sibbo och NTM-centralen skött situationen med de elva minderåriga flyktingarna i kommunen.
10.10.2017 - 06.22

Målsättning: lättare att bygga i Sibbo

På tisdagen godkände Sibbo kommunstyrelse för sin del förslaget till ny byggnadsordning. Går allt enligt planerna kan byggnadsordningen klubbas igenom i fullmäktige i december.
5.10.2017 - 14.19

Jani Björn ber om befrielse från uppdrag

Suppleanten i Sibbofullmäktige och medlemmen i tekniska utskottet Jani Björn (Saml) ber kommunstyrelsen om befrielse från sina förtroendeuppdrag.
2.10.2017 - 10.22

Motion om kulturmiljöprogram

Sammanlagt trettiosex fullmäktigeledamöter i Borgå undertecknade en motion om att Borgå borde få ett kulturmiljöprogram.
29.9.2017 - 15.18

Lättrafikled byggs vid Eriksnäsvägen

Tekniska utskottet i Sibbo tog på måndagen ställning för att en gång- och cykelled ska byggas vid Eriksnäsvägen.
30.5.2017 - 08.19