Nytt avtal för skjutbana i Strömfors

Lovisa ingår ett tjugoårigt arrendeavtal med viltvårdsföreningen Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistys om skjutbanan i Strömfors. Det bestämde stadsstyrelsen på måndagen.
14.11.2017 - 14.10

Investeringstakten utmaning för Sibbo

Sibbo kommuns resultat för i år ser ut att bli cirka 1,6 miljoner euro på plus vilket är bättre än budgeterat. Under sitt möte på måndagen behandlade kommunstyrelsenbudgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2018–2020.
18.10.2017 - 15.53

Inkomstskatten på samma nivå i Sibbo

Kommunstyrelsen i Sibbo behandlade inkomstskatten och fastighetsskatteprocenterna för nästa år under sitt möte på måndagen.
17.10.2017 - 12.48

"Man grovtrampar på barnens rättigheter"

– Att höra barnen var bara en formalitet, beslutet om att de ska bort från Sibbo var redan taget. Det anser Lars Ådahl som är ytterst kritisk till hur Sibbo och NTM-centralen skött situationen med de elva minderåriga flyktingarna i kommunen.
10.10.2017 - 06.22

Målsättning: lättare att bygga i Sibbo

På tisdagen godkände Sibbo kommunstyrelse för sin del förslaget till ny byggnadsordning. Går allt enligt planerna kan byggnadsordningen klubbas igenom i fullmäktige i december.
5.10.2017 - 14.19

Jani Björn ber om befrielse från uppdrag

Suppleanten i Sibbofullmäktige och medlemmen i tekniska utskottet Jani Björn (Saml) ber kommunstyrelsen om befrielse från sina förtroendeuppdrag.
2.10.2017 - 10.22

Motion om kulturmiljöprogram

Sammanlagt trettiosex fullmäktigeledamöter i Borgå undertecknade en motion om att Borgå borde få ett kulturmiljöprogram.
29.9.2017 - 15.18

Lättrafikled byggs vid Eriksnäsvägen

Tekniska utskottet i Sibbo tog på måndagen ställning för att en gång- och cykelled ska byggas vid Eriksnäsvägen.
30.5.2017 - 08.19

Simhall utreds i Sibbo

En analys av behovet av en simhall i kommunen kommer att genomföras i Sibbo. Utredningen kommer att stå till beslutsfattarnas förfogande när de i sinom tid tar ställning till om en hall ska byggas eller inte.
23.5.2017 - 13.48

Sibbofullmäktige godkände bokslut

Under måndagens möte behandlade fullmäktige i Sibbo bokslutet för 2016. Sibbos resultat för år 2016 var positivt.
23.5.2017 - 09.49

Gruppbyte på målrakan

Timo Rope, Sami Virpiö och Petri Haikonen lämnar Centerns fullmäktigegrupp i Sibbo för den sista månaden av fullmäktigeperioden. En svenskspråkig Centerförening har också grundats.
25.4.2017 - 16.01

Nybygge blir möjligt vid stadshuset

På onsdagen röstade stadsfullmäktige för en ändring av detaljplanen som möjliggör byggandet av en ny affärs-, kontors- och bostadsbyggnad bakom stadshuset.
23.3.2017 - 15.00

FPA lyssnade inte – nu syns följderna

När den senaste tidens kaos på Folkpensionsanstalten kring behandlingen av utkomststödet hotar lämna människor utan mat och mediciner tvingas även kommunerna i östra Nyland rycka in. Där anser man att situationen är särskilt tragiskt eftersom problemen var uppenbara redan på förhand och hade varit möjliga att rätta till.
6.3.2017 - 17.13

Chatta med Sibbo kommun

Kommunen vill ge bättre service, och svarar på frågor också kvällar och veckoslut.
27.2.2017 - 15.00

Efter påsk ska Valtimohuset säljas

Framtiden för såväl Valtimohuset som Strömborgska skolan och Näse gård dryftades när stadsarkitekt Markku Partanen mötte företagare. – Det skulle ju bli en fin tjänstebostad för stadsarkitekten, skämtar han då han får frågan om vad Näse gård borde användas till.
9.2.2017 - 17.32

Efterlängtat vägprojekt går vidare i Sibbo

På tisdagskvällen tog kommunstyrelsen i Sibbo ställning för detaljplaneändringen som möjliggör byggandet av en gång- och cykelväl invid Eriksnäsvägen.
31.1.2017 - 13.56

Älskar sitt jobb också efter fyrtio år

I fredags belönades över hundratio personer med Finlands kommunförbunds förtjänstmedalj. Daghemsföreståndare Sinikka Troberg var en av dem.
28.1.2017 - 10.17

Sibbo erbjuder sommarjobb och sedlar

Tiden för att ansöka om ett sommarjobb i kommunen har börjat. Ungefär femtio platser bjuds ut. Kommunen delar också ut sommarjobbssedlar.
24.1.2017 - 12.03

Sibbo är roligare tack vare Carola

14.1.2017 - 09.46