Nu ska busstrafiken styras upp: Borgå och Lovisa får också gemensam app

På fredagen gick Lovisa stad ut med ett pressmeddelande där man uppger att man jobbar för en fungerande busstrafik. Nästa år lanseras en app för trafik på glesbygden.
30.11.2018 - 12.01

Insändare: Kollektivtrafiken måste svara mot kraven på en ambitiös klimatpolitik

Just nu är det rimligast att sätta våra resurser i Östnyland till att möjliggöra östbanan som skulle knyta ihop S:t Petersburg, Kouvola, Borgå och Helsingfors-regionen.
27.11.2018 - 05.55

Bussterminalen i Nickby är nu i användning

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen börjar bli färdig. Hållplatserna vid Nickby terminal är i användning nu.
19.11.2018 - 14.34

Savonlinja skär i bussturerna: tomma bussar ger dålig lönsamhet

Bussbolaget Savonlinja har nu listat de turer som kommer att strykas. Förändringen påverkar främst Lovisa, men också Lappträsk och Borgå. I bakgrunden spökar såväl konkurrensläget som avregleringar.
14.11.2018 - 11.59

Savonlinja skär i bussturerna – Lovisa påverkas

Uppgifter i medier uppger att bolaget har meddelat om ändringar i busstrafiken på sina webbsidor. Bolaget meddelar i nuläget bara att det blir ändringar i de lugnare turerna.
13.11.2018 - 11.33

Tågtrafiken på agendan i landskapet

Generalplanen för Östersundom har varit på behandling i landskapsfullmäktige. Kollektivtrafiken österut blev ett dilemma.
15.6.2018 - 14.49

Direkt till hållplatsen med anropstaxi

Lappträsk kommun experimenterar i juni med en ny taxitjänst som underlättar transporten till busshållplatserna.
27.5.2018 - 12.10

Sibbo vill utreda bussturer till Bastukärr

Under tisdagens kommunstyrelsemöte i Sibbo kom frågan om bussförbindelser mellan Nickby och Inex Partners logistikcentral i Bastukärr upp till diskussion.
8.2.2018 - 09.48

Buss är ett lockande alternativ i Borgå

Borgåborna använder mer kollektivtrafik om parkeringsplatserna görs mer lockande. Staden kollar nu om en ny anslutningsparkering är möjlig.
17.1.2018 - 10.30

Bussar och tåg temat för ministerträff

En delegation från Lovisa beviljades audiens med minister Anne Berner på torsdagen. Samtidigt tackade Berner också ja till ett besök i Lovisa.
21.12.2017 - 14.29

Borgå vill få hjälp med trafiken

Borgå startar ett tvåårigt logistikprojekt och planerar också anställa en logistiker för att få ordning på exempelvis skolskjutsar, annan persontrafik och godstrafik. Stadens nuvarande expertis räcker inte längre till.
24.8.2017 - 10.55

Sibbobor borde åka kollektivt

Över hälften av Sibboborna arbetar utanför Sibbo. Arbetsresor och andra vardagliga resor görs oftast med bil. Nu ska det bli en ändring.
10.4.2017 - 19.33

Sibbo vill ha utbyggnad i Östersundom

2.12.2016 - 11.39

Lågprisbussen har svårt att hålla tidtabellen

1.9.2016 - 09.11

Ledare: Kostnadskoll på Kronbroarna

31.8.2016 - 06.00

Sju bilar i sekunden

25.2.2016 - 13.07

"Fel att pendlarna står för notan"

22.2.2016 - 16.37