Trög start för Byaskjussen i Lovisa

Byaskjussen skulle vara ett svar på sämre kollektivtrafik, men åtminstone i Lovisa har starten inte motsvarat förväntningarna. I Borgå har intresset varit större.
18.2.2019 - 06.51

Hårdare konkurrens hotar busstrafiken i glesbygden

Koiviston Auto flyttar fram ställningarna efter att bolaget köpte Onnibus i oktober i fjol. Samtidigt är det allt fler mindre bussbolag med rutter i glesbygden som tampas med en försämrad lönsamhet.
3.1.2019 - 10.59

Hobbybussen kör barnen till sina fritidsintressen

Hobbybussen ska uppmuntra Lovisaborna att åka kollektivt.
3.1.2019 - 06.42

Byaskjussen är lösningen för trafik på glesbygden

Trafiken på många bussrutter upphör. Nu lanseras en gemensam app för trafiken på glesbygden.
23.12.2018 - 15.02

Nya pendlingsrutter och en ny "Byaskjuss" underlättar buss-åkandet

Den nya tjänsten Byaskjussen startar i Borgå och Lovisa i mitten av januari – en form av samåkande som förenar taxi- och bussfärd. Samtidigt startar nya pendlingsturer som finansieras med hjälp av NTM-centralen.
21.12.2018 - 10.25

Pohjolan Liikenne slutar med snabbtursbussar

I framtiden fokuserar bussbolaget på trafik som upphandlas och närtrafik.
19.12.2018 - 07.14

Nya bussterminalen öppnade i festivalstämning

På tisdagskvällen invigdes bussterminalen i väntan på den verkligt stora förändringen: tågförbindelsen. Invigningen kanske kan beskrivas som en ny fas i Nickbys existens.
5.12.2018 - 06.31

Nu ska busstrafiken styras upp: Borgå och Lovisa får också gemensam app

På fredagen gick Lovisa stad ut med ett pressmeddelande där man uppger att man jobbar för en fungerande busstrafik. Nästa år lanseras en app för trafik på glesbygden.
30.11.2018 - 12.01

Insändare: Kollektivtrafiken måste svara mot kraven på en ambitiös klimatpolitik

Just nu är det rimligast att sätta våra resurser i Östnyland till att möjliggöra östbanan som skulle knyta ihop S:t Petersburg, Kouvola, Borgå och Helsingfors-regionen.
27.11.2018 - 05.55

Bussterminalen i Nickby är nu i användning

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen börjar bli färdig. Hållplatserna vid Nickby terminal är i användning nu.
19.11.2018 - 14.34

Savonlinja skär i bussturerna: tomma bussar ger dålig lönsamhet

Bussbolaget Savonlinja har nu listat de turer som kommer att strykas. Förändringen påverkar främst Lovisa, men också Lappträsk och Borgå. I bakgrunden spökar såväl konkurrensläget som avregleringar.
14.11.2018 - 11.59

Savonlinja skär i bussturerna – Lovisa påverkas

Uppgifter i medier uppger att bolaget har meddelat om ändringar i busstrafiken på sina webbsidor. Bolaget meddelar i nuläget bara att det blir ändringar i de lugnare turerna.
13.11.2018 - 11.33

Tågtrafiken på agendan i landskapet

Generalplanen för Östersundom har varit på behandling i landskapsfullmäktige. Kollektivtrafiken österut blev ett dilemma.
15.6.2018 - 14.49

Direkt till hållplatsen med anropstaxi

Lappträsk kommun experimenterar i juni med en ny taxitjänst som underlättar transporten till busshållplatserna.
27.5.2018 - 12.10

Sibbo vill utreda bussturer till Bastukärr

Under tisdagens kommunstyrelsemöte i Sibbo kom frågan om bussförbindelser mellan Nickby och Inex Partners logistikcentral i Bastukärr upp till diskussion.
8.2.2018 - 09.48

Buss är ett lockande alternativ i Borgå

Borgåborna använder mer kollektivtrafik om parkeringsplatserna görs mer lockande. Staden kollar nu om en ny anslutningsparkering är möjlig.
17.1.2018 - 10.30

Bussar och tåg temat för ministerträff

En delegation från Lovisa beviljades audiens med minister Anne Berner på torsdagen. Samtidigt tackade Berner också ja till ett besök i Lovisa.
21.12.2017 - 14.29

Borgå vill få hjälp med trafiken

Borgå startar ett tvåårigt logistikprojekt och planerar också anställa en logistiker för att få ordning på exempelvis skolskjutsar, annan persontrafik och godstrafik. Stadens nuvarande expertis räcker inte längre till.
24.8.2017 - 10.55

Sibbobor borde åka kollektivt

Över hälften av Sibboborna arbetar utanför Sibbo. Arbetsresor och andra vardagliga resor görs oftast med bil. Nu ska det bli en ändring.
10.4.2017 - 19.33