inveon
»

Avtal om Inveon godkänt i Borgåstyrelsen – men samkommunen ska ännu säga sitt

Ska yrkesskolfrågan i Östnyland äntligen bli löst? Rösterna föll 9-4 då stadsstyrelsen på måndagskvällen röstade om Svenska Framtidsskolans, det vill säga Prakticums avtalsutkast om att ta över Inveons utbildningsverksamhet.
27.11.2018 - 09.36

Inveon fortsätter förhandla med Prakticum

Prakticums förslag förkastas inte. I stället vidtar intensiva förhandlingar. Inom oktober i år hoppas Inveons styrelse att man ska ha ett godtagbart förslag om samgång, med tidtabeller.
18.9.2018 - 10.57

Ujula vill ännu förhandla om svensk yrkesutbildning

Förslaget för Inveons styrelse som möts på tisdag är att avtalsförslaget om fusionen Inveon-Prakticum ska förkastas. Stadsdirektör Ujula är inne på en annan linje.
13.9.2018 - 15.19

Helén Kurri

Ledare: Se på yrkesskolan med de ungas ögon

Somliga fick morgonkaffet i vrångstrupen när det i fredags verkade som om fusionen mellan Inveon och Prakticum på nytt är hotad. ÖN kunde berätta redan i våras att ett tiotal av Inveons personal troligen inte får jobb i Prakticum, och nu dök frågan upp igen.
11.9.2018 - 06.03

Inveon tar emot nya studerande

Första årets studerande vid Inveon inleder sin hösttermin på tisdag, men det är fortfarande möjligt att lämna in ansökan om ny studieplats.
13.8.2018 - 16.30

Höstens nya yrkesstuderande

I dag publicerar gymnasier och yrkesskolor namnen på höstens nya studerande. ÖN publicerar namnen på dem som gett sitt tillstånd.
14.6.2018 - 09.55

Avgörande om Inveon senast i september

De tre största kommunägarna i Inveon, Borgå, Sibbo och Lovisa, väljer alla att fortsätta förhandlingarna med Prakticum. Borgå ställer ultimatum om förhandlingsresultat senast 15 september.
6.6.2018 - 15.23

Insändare: Öronmärk pengarna

Hur tryggar man att Inveons sparkapital i denna trespråkiga lösning verkligen används för Inveons studeranden? 
25.5.2018 - 05.50

Inveons tre alternativ

Ägarkommunerna i Östra Nylands yrkesinstitut får nu välja. Ska Inveon fortsätta förhandla med Prakticum, ska Inveon gå med i regionens finska yrkesutbildning, eller kanske fortsätta som en självständig aktör.
15.5.2018 - 15.58

Inveon och Prakticum fusioneras i augusti 2019

Representanter för Inveons styrelse och Prakticums styrelse samlades till möte i Borgå på onsdagen. Ännu är man inte ense på alla punkter.
26.4.2018 - 08.29

Helén Kurri

Ledare: Yrkesskolan behöver arbetsro och framtidstro

Nu gäller det att samsas om en lösning och blicka framåt.
13.4.2018 - 06.03

Prakticums beslut väcker förvåning

Styrelsen för Svenska Framtidsskolan har formulerat sitt avtal med Inveon så att man i Östnyland höjer på ögonbrynen.
4.4.2018 - 12.23

Insädare: Yrkesvägen är en bra lösning

Samarbete och synergieffekter branscherna emellan kan hållas på optimal nivå då vi alla verkar på samma ställe; detta gagnar såväl studerande som personal.
23.3.2018 - 05.45

Svensk yrkesutbildning kan få lokaler i Estbacka

Den finska yrkessamkommunen erbjuder 7 000 kvadratmeter undervisningsutrymme i nuvarande Edupoli.
20.3.2018 - 12.21

Insändare: Skall yrkesutbildningen spridas över hela staden?

Inveons lärare vill härmed efter snart tio års osäkerhet om sin arbetssituation och platsen för undervisning säga sin mening om undervisningen och framtiden för de ungdomar som önskar få en svenskspråkig yrkesutbildning i regionen.
3.10.2017 - 05.45

Insändare: Inveon har anpassat undervisningen

Inveon har strävat efter ett brett utbud utbildningar för att ge ungdomarna i östra Nyland en genuin möjlighet att välja en utbildning som intresserar dem.
5.9.2017 - 05.50

Insändare: Klart att Prakticum vill växa i Östnyland

Det säger sig självt att i medeltal sju studerande per grupp inte kan vara ekonomiskt hållbar. Därför är en omfördelning av linjerna, men bibehållandet av studerandeantalet i Östnyland nödvändigt.
29.8.2017 - 05.53

Inga "flickkurser" på svenska i ÖN

Prakticum vill bara satsa på tekniska utbildningslinjer och stänger därmed ute en stor del av de svenska kvinnliga studerandena från östnyländsk yrkesutbildning, anser Inveons ledarduo.
21.8.2017 - 17.45

Inveon lockar fortfarande

Linjerna för el och för logistik fick flest sökande vid yrkesinstitutet Inveon.
16.6.2017 - 16.05