inveon
»

Inveons tre alternativ

Ägarkommunerna i Östra Nylands yrkesinstitut får nu välja. Ska Inveon fortsätta förhandla med Prakticum, ska Inveon gå med i regionens finska yrkesutbildning, eller kanske fortsätta som en självständig aktör.
15.5.2018 - 15.58

Inveon och Prakticum fusioneras i augusti 2019

Representanter för Inveons styrelse och Prakticums styrelse samlades till möte i Borgå på onsdagen. Ännu är man inte ense på alla punkter.
26.4.2018 - 08.29

Helén Kurri

Ledare: Yrkesskolan behöver arbetsro och framtidstro

Nu gäller det att samsas om en lösning och blicka framåt.
13.4.2018 - 06.03

Prakticums beslut väcker förvåning

Styrelsen för Svenska Framtidsskolan har formulerat sitt avtal med Inveon så att man i Östnyland höjer på ögonbrynen.
4.4.2018 - 12.23

Insädare: Yrkesvägen är en bra lösning

Samarbete och synergieffekter branscherna emellan kan hållas på optimal nivå då vi alla verkar på samma ställe; detta gagnar såväl studerande som personal.
23.3.2018 - 05.45

Svensk yrkesutbildning kan få lokaler i Estbacka

Den finska yrkessamkommunen erbjuder 7 000 kvadratmeter undervisningsutrymme i nuvarande Edupoli.
20.3.2018 - 12.21

Insändare: Skall yrkesutbildningen spridas över hela staden?

Inveons lärare vill härmed efter snart tio års osäkerhet om sin arbetssituation och platsen för undervisning säga sin mening om undervisningen och framtiden för de ungdomar som önskar få en svenskspråkig yrkesutbildning i regionen.
3.10.2017 - 05.45

Insändare: Inveon har anpassat undervisningen

Inveon har strävat efter ett brett utbud utbildningar för att ge ungdomarna i östra Nyland en genuin möjlighet att välja en utbildning som intresserar dem.
5.9.2017 - 05.50

Insändare: Klart att Prakticum vill växa i Östnyland

Det säger sig självt att i medeltal sju studerande per grupp inte kan vara ekonomiskt hållbar. Därför är en omfördelning av linjerna, men bibehållandet av studerandeantalet i Östnyland nödvändigt.
29.8.2017 - 05.53

Inga "flickkurser" på svenska i ÖN

Prakticum vill bara satsa på tekniska utbildningslinjer och stänger därmed ute en stor del av de svenska kvinnliga studerandena från östnyländsk yrkesutbildning, anser Inveons ledarduo.
21.8.2017 - 17.45

Inveon lockar fortfarande

Linjerna för el och för logistik fick flest sökande vid yrkesinstitutet Inveon.
16.6.2017 - 16.05

Ett bra liv kan liknas vid orientering

Som kulmen på den högtidliga avslutningsfesten fick sjuttio pinfärska yrkesmän och -kvinnor sina avgångsbetyg på Inveon. Festtalare biskop Björn Vikström tog tre sportgrenar som exempel när han resonerade kring hur ett liv kan se ut.
2.6.2017 - 16.53

Trio tar över ansvaret för Inveon

Den nuvarande rektorn och den nuvarande direktören vid yrkessamkommunen avgår båda med pension i vår.
17.3.2017 - 15.48

Känslan för metall går från far till son

10.12.2016 - 17.48

Inget beslut om Inveons framtid

14.6.2016 - 18.00

Insändare: Filialer drabbas först då sparåtgärder genomförs

9.6.2016 - 06.00

Yrkeskunniga ungdomar på väg ut i livet

3.6.2016 - 14.46

Insändare: Skall yrkesutbildningen styras från Helsingfors?

3.6.2016 - 06.00

Stort inbrott i Inveon

31.5.2016 - 09.30