Få tvåspråkiga kommuner satsar på svensk integration

Allt färre tvåspråkiga kommuner satsar på svensk integration av kommunens invandrare och flyktingar. Svenskan backar i synnerhet i Nyland och Åboland medan de flesta österbottniska kommuner erbjuder svensk integration. Det visar en enkät som SPT har gjort.
9.11.2019 - 12.30

Helén Kurri

Kommentar: Får Migri tolka lagar humant?

Frågan är vad Finland gör med de flyktingar som inte tas emot av sina hemländer? En växande skara papperslösa i Finland är en säkerhetsrisk, både för dem själva och för samhället.
9.8.2019 - 07.23 Premium

När rörelserna blir ett eget språk

I Lovisa har några flyktingar och stödpersoner prövat på eurytmin som ett sätt att röra på sig tillsammans. En av dem är Zarifa Esmati som ursprungligen kommer från Afghanistan.
9.3.2019 - 12.06 Premium

Städringen blev en sluss in i samhället

Den medmänsklighet som tredje sektorn står för spelar en avgörande roll i integrationen av dem som hoppas på en ny framtid i vårt land.
26.2.2019 - 08.16 Premium

Sibboinstitutet satsar på invandrarkvinnor

Invandrarkvinnor, oftast med flyktingbakgrund, som vistas hemma på dagarna behöver stöd med att lära sig finska eller svenska och med att lära sig mer om samhället de lever i. Sibboinstitutet har fått ett understöd i form av studiesedlar.
24.1.2019 - 11.43

Borgå uppdaterar sitt program för att integrera invandrare

Ett uppdaterat program för att främja invandrarnas integration under åren 2019–2021 har färdigställts. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar programmet vid sitt möte den 11 december.
7.12.2018 - 11.28

Ny kurs kombinerar utbildning i språk och hantverk

Hittills har redan sexton invandrare från olika delar av landet anmält sig till Borgå folkakademis och Axxells nya kurs som inleds nästa vecka i Kuggom i Lovisa.
9.1.2018 - 12.09

Nyanlända Borgåbor berättar om sina favoritplatser

Västra åstranden, gångbron, Borgå domkyrka, stadens grönskande parker som nu ligger täckta av snö – när nyanlända berättar vilka platser är viktiga för dem i deras nya hemstad Borgå, visar det sig vara platser som är kära för många av oss som redan har bott mycket längre här.
16.12.2017 - 12.11

Motigt för invandrare som vill integreras på svenska

Invandrarna i Finland har rätt att själv välja om de vill integreras på svenska eller finska. Problemet är att myndigheterna systematiskt dirigerar invandrarna till finskspråkiga integreringsutbildningar. Det upplever man i varje fall på Borgå folkakademi.
25.9.2017 - 22.53

Minderåriga flyktingar kan tvingas lämna Sibbo

Att plötsligt tvingas byta bostadsort, skola och sitt sociala nätverk är en tung upplevelse för alla unga, men särskilt upprivande kan situationen bli för en minderårig flykting. Precis så kan det ändå gå i Sibbo där man ska stänga de två familjegrupphemmen i kommunen.
1.9.2017 - 08.36

Skolan viktig i integrationen

Flyktingbarn är en synnerligen heterogen grupp när det gäller skolgången i deras forna hemländer. Hur man på bästa sätt inkluderar dem i det finländska skolsystemet är en fråga det finns olika synpunkter på.
1.9.2017 - 08.36

Ett trädgårdsland ger matnyttig sysselsättning

För något år sedan uppstod en idé inom den ideella organisationen Multicultural Association of Porvoo MAP. Finns det något som kan ge invandrarkvinnor en meningsfull fritid? Svaret blev en egen odling.
26.7.2017 - 13.04

Lugnet och naturen avgjorde valet

Nyzeeländskan Amanda Haverinen ogillar inte en vår med snöblandat regn och en dagstemperatur på några plusgrader.
16.5.2017 - 08.09

Gemensamma lektioner stöder språket

I Sibbo har det uppstått frågor kring hur väl integreringen av de minderåriga flyktingarna fungerar.
19.3.2017 - 12.00

Barn har inga problem med nya bekantskaper

I fem fredagars tid är Borgå folkakademis integrationsstuderande ambassadörer för sitt hemland i några av stadens svenskspråkiga skolor.
10.2.2017 - 15.00

En kväll med fokus på Ukraina

2.12.2016 - 15.00

Rigida regler hinder för integration på svenska

12.10.2016 - 13.18

"Den sociala biten är viktig"

8.9.2016 - 09.00

Asylsökande på Borgå folkakademi väntar ännu på besked

16.5.2016 - 15.05